Gmina
Nowe Brzesko

Gmina Nowe Brzesko otrzymała promese w ramach programu „cyfrowa-gmina”

Cyfryzacja gmin to nie tylko cyfrowa dostępność urzędów, to również bezpieczeństwo funkcjonowania urzędów. 15 października br. w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste przekazanie symbolicznych czeków dla gmin w ramach I naboru „Cyfrowa Gmina”.


Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko odebrał dla Gminy Nowe Brzesko czek w wysokości 170 280,00 zł. 

 „Cyfrowa Gmina” to projekt finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. W pierwszym naborze wzięły udział 733 gminy z całej Polski. Kwota wsparcia wynosi ponad 178 milionów złotych. 

Za otrzymane pieniądze gminy mogą przeprowadzić  audyt cyberbezpieczeństwa oraz sfinansować cyfryzację swoich urzędów. Udzielone w ramach projektu wsparcie może być przeznaczone na cztery obszary:

1. Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.

2. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.

3. Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.

4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Dziękujemy za otrzymane wsparcie Panu Januszowi Cieszyńskiemu – sekretarzowi stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  Panu Łukaszowi Kmicie – wojewodzie małopolskiemu  i  Panu Ryszardowi Pagaczowi – II wicewojewodzie .

zdj. UGiM Nowe Brzesko Piotr Szmigiel, MUW

Skip to content