Gmina
Nowe Brzesko

Rządowy fundusz inwestycji lokalnych

znaki_strona_www-1-

Gmina Nowe Brzesko w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała w ramach pierwszej puli 698 194,00 zł na pokrycie wydatków majątkowych, oraz dodatkowo w ramach drugiej puli uzyskała dofinansowanie na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  1. Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Szpitarach – 900 000,00 zł
  2. Budowa systemu odwodnienia ul. Św. Huberta w Nowym Brzesku – I etap – 720 000,00 zł
  3. Przebudowa rowu odprowadzającego wody w miejscowości Śmiłowice  630 000,00 zł
  4. Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski – 1 300 000,00 zł
  5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Brzesko – 400 000,00 zł
  6. Zakup koparki niezbędnej do usuwania skutków klęsk żywiołowych w postaci powodzi, zamuleń a także odnawiania rowów odprowadzających wody opadowe – 400 000,00 zł

Skip to content