Gmina
Nowe Brzesko

Gazeta

REDAKCJA GAZETY NOWOBRZESKIEJ

„Gazeta Nowobrzeska” – magazyn samorządowy Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Nakład: 1500 egzemplarzy bezpłatnych.

Redaktor naczelny: Iwona Latowska

Skład redakcyjny: Iwona Latowska, Anna Świerk

Adres redakcji: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko

Strona internetowa i media społecznościowewww.nowe-brzesko.plinstagram.com/gminanowebrzesko/facebook.com/Nowe.Brzesko.ugim/twitter.com/nowebrzeskougim

Kontakt: Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Iwona Latowska, sekretarz@nowe-brzesko.pl, tel.: (12) 385-21-43 Referat Organizacyjny Anna Świerk, promocja@nowe-brzesko.pl, tel.: (12) 385-20-94

Skład: Wydawnictwo Lobosoft II sp. z o.o., 31-807 Kraków, os. Strusia 6/109, tel.: (12) 640-91-16, www.lobosoft.pl, wydawnictwo@lobosoft.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i zmiany tytułów.

WIEŚCI GMINNE:

GAZETA NOWOBRZESKA:

Skip to content