Gmina
Nowe Brzesko

Hebdów

Zapisy: Chebdow (1238), Chebdow (1242, 1276), Chebdow (1459, 1470-1480).

 
Podobnie jak Gruszów jest to przypuszczalnie nazwa odosobowa, którą należy łączyć ze staropolskim imieniem Chebda. Imię takie jest bardzo stare, zostało zapisane już w połowie XII w. (w postaci pater Chebde, 1152– 1153). W późniejszych wiekach imię to również było używane, o czym świadczą staropolskie zapisy: Hebdo (z 1253 r.), Chabda (1401), Chabdaj (1485), Chebdziak, Chebdzik (1578). Samo imię Chebda wiąże się z kolei z ogólnosłowiańskim wyrazem chebd, chebda, chebza ‘dziki bez’. Sam ten wyraz w języku prasłowiańskim (z którego wywodzą się wszystkie współczesne języki słowiańskie) znaczył przypuszczalnie… ‘chwast’, natomiast znaczenie ‘bez’ jest już późniejsze.

Pisownia Hebda bądź Chebda zależy od przyjętej ortografii i nie ma żadnego znaczenia przy rekonstrukcji pierwotnego znaczenia tego imienia.

Niektórzy badacze zauważają, iż, podobnie jak w przypadku nazwy Gruszów, nazwa Hebdowa może wywodzić się bezpośrednio od określenia stosowanego wobec ‘bzu’; znaczyłaby wówczas ‘miejsce, gdzie występuje dużo bzów’. Wydaje się jednak, iż jest to raczej nazwa odosobowa.

Najbardziej wiarygodna jest jednak hipoteza, iż nazwa Hebdów (do XVIII wieku – Chebdów) ma pochodzenie odosobowe. W dokumencie z roku 1282 występuje wieś Pomianowa Wola, granicząca od południa z Brzeskiem, a od północy z Mniszowem. W 2 połowie XII wieku Przecław herbu Pomian, był jednym  z benefaktorów klasztoru premonstratensów w Brzesku. W roku 1153 nadał klasztorowi część swojej wsi Mniszów. Zaś jego syn Chebda, który był dziedzicem wspomnianej Pomianowej Woli, także uposażył nią brzeski klasztor. Nazwa wsi Pomianowa Wola zanikła, a zamiast niej pojawiła się nazwa Chebdów.

  • Liczba mieszkańców: 723
  • Liczba domów: 174                       
  • Sołtys Hebdów-Kolonia: Anna Kołodziej
  • Rada Sołecka: Józef Krosta, Kazimierz Sędek, Joanna Nagielska, Kazimierz Szczepański, Zbigniew Bieszczad
  • Sołtys Hebdów Stary – Władysław Lipski
  • Rada Sołecka 2018-2023: Dariusz Kubik, Tadeusz Szuba, Marcin Gaweł, Anna Sroga, Angelika Wypych-Znaj 
Skip to content