Gmina
Nowe Brzesko

Nowe Brzesko liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich przeznaczonych na oświatę

Nowe Brzesko jako jedyne z polskich miast zdobyło łącznie 1155 zł na jednego mieszkańca dla małych miast – kwota dofinansowania z funduszy unijnych na projekty oświatowe realizowane w latach 2011-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyprzedziło w rankingu przygotowanym przez Wspólnota.org.pl inne polskie miejscowości pozyskując łącznie 7 mln zł stając się liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich.

Próg ponad 1000 zł udało się również przekroczyć dwóm gminom: Zabrodzie (Mazowieckie) i Skierniewice (Łódzkie). W sumie z dotacji w badanym okresie skorzystało aż 89 proc. wszystkich jednostek samorządowych.

Dzięki  środkom unijnym pozyskiwanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki edukacja w naszych szkołach i przedszkolach stoi na wysokim poziomie. Pisaniem i realizacją wszystkich wniosków zajęła się perfekcyjnie Pani Katarzyna Kazanowska, która jako rodzic i nauczyciel dołożyła wszelkich starań żeby naszej gminy nie ominęła szansa na wykorzystanie w jak największej ilości środków europejskich przeznaczonych na edukację.

Najnowsze projekty

Obecnie przystąpiliśmy jako partner do projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki niemu utworzymy i będziemy prowadzić 2 Szkolne Punkty Informacji i Kariery dla uczniów klas gimnazjów, oraz później uczniów klas VII i VIII SP.

We wrześniu 2016r. złożylismy projekt pn.: „Twórcze szkoły – kreatywni uczniowie” w ramach poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygniecie złożonego przez nas protestu, gdyż nie zgadzamy z jego oceną merytoryczną. Walczymy do końca i mamy nadzieję, że uda nam się otrzymać dofinansowanie na powyższe zadanie. Jeśli Instytucja Zarządzajaca Rgionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego przyjmie nasze wyjaśnienia, to już w niedługim czasie uczniowie Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych w Sierosławicach będą rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, oraz kompetencji informatycznych. Również nauczyciele skorzystają ze szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych.

Inne projekty:

  • „Gmina Nowe Brzesko Przyjazna Dla Rodziców i Dzieci” – na jego realizację pozyskaliśmy dotację w wysokości 659 121,50 zł. Projekt był realizowany od 01.08. 2009r. do 31.07.2011r.
  • Tęczowe przedszkolaki są zawsze uśmiechnięte” – pozyskano na niego kwotę  1 238 487, 77 zł.,W ramach tegoż projektu od września 2010r. pracę rozpoczął logopeda i pedagog, którzy czuwali nad prawidłowym rozwojem przedszkolaków.. Realizacja projektu zakończyła się 31 lipca 2012r.
  • „Klub filmowy pod strzechą” – zrealizowano projekt w okresie 01.02.2010r.-31.07.2010r.
  • Azymut na wszechstronną edukację” – na  realizację projektu od stycznia 2011r. do grudnia 2012r.  gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 950 275 zł. Uczniowie naszych szkół w związku z realizacją tego projektu brali udział w spocie promującym Program Kapitał Ludzki: „Życie to rozwój” link: https://www.youtube.com/watch?v=UfovCyr1HxA
  • „Z nauką za pan brat” – od stycznia 2011 roku zrealizowano jeszcze jeden projekt. Wartość pozyskanego dofinansowania na realizacje projektu  to 49 515 zł.
  • „Partnerstwo dla rodziny”– nasza Gmina była liderem tego projektu. Projekt realizowany był w okresie: 01.08.2011r. – 31.07.2013r. Wartość pozyskanego dofinansowania na realizację całego projektu to: 2 700 206,88 zł
  • „Moja droga do wszechstronnej edukacji” – w okresie od  01.08.2012 do 31.07.2013 nasza Gmina przystąpiła do realizacji tego projektu. Koszt projektu: 107 940,00 zł.
  • „Mamo, tato idę do przedszkola” – w latach 2013-2015 zrealizowaliśmy dwa projekty dofinansowane z Unii Europejskiej. Pierwszy z nich to projekt realizowany od 01.07.2013r.do 30.06.2015r. Wartość projektu 1 547 915,62 zł.
  • „Klucz do sukcesu” – był drugim projektem. Wartość projektu: 766 679,72 zł.
fot. 1. projekt „Azymut na wszechstronną edukację”dzieci w Centrum Nauki Kopernik
fot. 2. projekt „Klucz do sukcesu,   Bieszczady – obóz naukowy
fot. 3. projekt partnerski, wycieczka przedszkolaków

O zrealizowanych projektach przez Gminę Nowe Brzesko pisali m.in.:

Wspólnota.org.pl

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/unijna-superszkola-ranking-dotacji-z-funduszy-unijnych/

Ranking Wspólnota.org.pl (Nowe Brzesko 1 na liście w kategorii: małe miasta)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/nowe-brzesko-liderem-w-pozyskiwaniu-funduszy-europejskich

Więcej o zrealizowanych projektach można przeczytać w broszurze przygotowanej przez Miejsko-Gminny Zespoł Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

UGiM Nowe Brzesko

Skip to content