Gmina
Nowe Brzesko

Gminny punkt konsultacyjno informacyjny programu czyste powietrze

Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu. Skorzystaj z pomocy Ekodoradcy w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze”.

 • Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego

Ekodoradca w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” przyjmuje mieszkańców w poniedziałki i środy w godzinach 7:30-15:30. Telefoniczna rejestracja na konsultację z Ekodoradcą czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod numerem telefonu: 536 363 963.

 • Informacje o programie „Czyste Powietrze” i korzyściach z udziału w nim 
 • Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 • Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 • Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego

Ekodoradca w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” przyjmuje mieszkańców w poniedziałki i środy w godzinach 7:30-15:30. Telefoniczna rejestracja na konsultację z Ekodoradcą czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod numerem telefonu: 536 363 963.

 • Informacje o programie „Czyste Powietrze” i korzyściach z udziału w nim 
 • Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 • Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

WWW.CZYSTEPOWIETRZE.GOV.PL

Dane o programie dla Gminy Nowe Brzesko

Stan na dzień 31.03.2023r.

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 440
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 361
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 202
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 797 464, 47zł
Skip to content