Gmina
Nowe Brzesko

Majkowice

Zapisy: Mojkowice, Mojkow – de Moykowicz 1363, Moycow 1400, Maycovice 1417, Moykowice 1680, Maykowice 1787.

Jest to nazwa odosobowa patronimiczna, wywodząca się ze staropolskiego imienia Mojek, które jak się przypuszcza, jest skrótem od starszych imion typu Mojmir, Mojsław lub podobnych, podobnie jak skraca się np. imię Stanisław – Staszek, Bartłomiej – Bartek, itp. Ze względu na skojarzenie tego imienia z nazwą miesiąca maja (nazwy miesięcy także mogły występować jako przezwisko, stąd też dzisiejsze nazwiska typu Maj, Marzec, itp.) zamiast pierwotnego Moj– pojawia się późniejsze Maj–, które już w nazwie pozostało. Warto przy tym zauważyć, iż średniowieczne zapisy wskazują na końcówki dla tej nazwy (obok Mojkowice także Mojków), więc może przypadkowi tylko zawdzięcz-my fakt, iż wieś ta nie nazywa się dzisiaj Majków…

  • Liczba mieszkańców:267
  • Liczba domów:47
  • Sołtys: Marta Sowa
  • Rada Sołecka 2018-2023: Agata Wróblewska, Rafał Raś, Monika Kura

DWÓR W MAJKOWICACH I JEGO HISTORIA

Skip to content