Gmina
Nowe Brzesko

Mniszów

Zapisy: Missow (1276), Missov (1374), Mniszow (1441), Mysszow (1459), Missow (1553), Mniszow (1564).


Najprostszym wyjaśnieniem dla tej nazwy jest skojarzenie jej z wyrazem mnich, zresztą bliskość klasztoru hebdowskiego mogła potwierdzać przypuszczenie, iż dawno temu osiedlił się tu jakiś zakonnik (mnich), od którego powstała dzisiejsza nazwa wsi. Średniowieczne zapisy jednak poświadczają nieco inną postać tej nazwy niż dzisiejsza: Mischow (u Długosza), a więc wyjaśnienie musi być jednak inne.

Najprawdopodobniej jest to nazwa wywodząca się od imienia Misz (które to imię jest zdrobnieniem od imion typu Miłosław, Mirogniew, lub podobnych), nie zaś od mnicha. Natomiast w późniejszym czasie, gdy zdrobnienie Misz od zapomnianych już imion wyszło z użycia, wtórnie skojarzono tę nazwę z mnichem. Mniej prawdopodobne jest inne wyjaśnienie: w dokumentach średniowiecznych poświadczone jest istnienie imienia Mnik, Mnisz, Mniszek, będące zdrobnieniem od Mnisława. Do dziś znane jest nazwisko Mniszek, które nosiła m.in. Helena Mniszkówna, autorka szeroko znanej Trędowatej. Wiadomo, iż nazwisko to nie powstało od mnicha, lecz od staropolskiego imienia Mnisz. Tak więc Mniszów mogło też powstać od imienia Mnisz (Mniszów = osada Mnisza), jednak ta hipoteza nie wyjaśnia, dlaczego w najstarszych zapisach brakuje spółgłoski – n-– i mamy Miszów.

Mniszów Kolonia                

  • Liczba mieszkańców: 174      
  • Liczba domów: 35                  
  • Sołtys: Joanna Skrobacz
  • Rada Sołecka 2018-2023: Jacek Fidala, Mateusz Mroziński, Krzysztof Chrzanowski, Mariusz Szczygieł

Mniszów 

  • Liczba mieszkańców: 263
  • Liczba domów: 56
  • Sołtys: Andrzej Kura 
  • Rada Sołecka 2018-2023: Michał Jakubowski, Ewa Hab.-Kucharczyk, Marek Sobczyk, Dawid Gosławski

Skip to content