Gmina
Nowe Brzesko

Kontakt

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

32-120 Nowe Brzesko 

www.nowe-brzesko.pl

godziny pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30


Jakość powietrza dla Gminy i Miasta Nowe Brzesko

https://powietrze.malopolska.pl/widget/widget.php?region=18&gmina=Nowe%20Brzesko


ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie. Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli. Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.


adres skrytki Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko:  /ss8mj72p75/skrytka


BurmistrzPokój nr 12burmistrz@nowe-brzesko.pl12 385 03 56
Zastępca BurmistrzaPokój nr 11zcaburmistrz@nowe-brzesko.pl12 385 03 45
SekretarzPokój nr 18sekretarz@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
SkarbnikPokój nr 12skarbnik@nowe-brzesko.pl12 385 20 07
Referat Organizacyjny (RO)
Kierownik ReferatuSekretarzPromocja gminyPokój nr 18sekretarz@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
SekretariatStanowisko ds. potwierdzenia Profilu Zaufnego ePUAPPromocja gminyPokój nr 10sekretariat@nowe-brzesko.pl12 385 20 94
Dziennik PodawczyPokój nr 10dziennik.podawczy@nowe-brzesko.pl12 385 20 94
Stanowisko ds. kadr i płacPokój nr 3kadry@nowe-brzesko.pl12 385 03 46
Informatyk Koordynator DostępnościStanowsko ds. BIPPokój nr 2informatyk@nowe-brzesko.pl12 385 21 48
Stanowisko ds. obrony cywilnejStanowisko ds. zarządzania kryzysowegoOchrona zwierzątPokój nr 6oc@nowe-brzesko.plzarzadzanie.kryzysowe@nowe-brzesko.pl12 385 01 09
ArchiwumPokój nr 3dziennik.podawczy@nowe-brzesko.pl12 385 20 94
Referat Finansowy  (RF)
Kierownik RefaratuSkarbnikPokój nr 12skarbnik@nowe-brzesko.pl12 385 20 07
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VATPokój nr 15ksiegowosc@nowe-brzesko.pl12 385 21 51
Stanowisko ds. obsługi bankowej oraz księgowości budżetowej i pozabudżetowejPokój nr 13platnosci@nowe-brzesko.pl 12 385 20 22 
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowejPokój nr 13ksiegowosc.wydatki@nowe-brzesko.pl12 385 20 22
Stanowisko ds. inwentaryzacjiPokój nr 13inwentaryzacja@nowe-brzesko.pl12 385 20 22
Stanowisko ds. podatku, księgowości podatkowej i zezwoleń alkoholowychPokój nr 15podatki@nowe-brzesko.pl12 385 21 51
Stanowisko ds. wymiaru podatku, ewidencji działalności gospodarczej, zwrot podatku akcyzowegoPokój nr 15wymiar@nowe-brzesko.pl 12 385 21 51
Stanowisko ds. opłat podatkuPokój nr 15wymiar2@nowe-brzesko.pl12 385 21 51
Referat Inwestycji i Remontów (RIiR)
Referat Inwestycji i RemontówKierownik referatuPokój nr 18inwestycje@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
Zamówienia publiczne Pokój nr 17zp@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennegoPokój nr 17budownictwo@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
Stanowisko ds. transportu, drogownictwa, remontów oraz funduszu sołeckiegoPokój nr 17ugim@nowe-brzesko.pl12 385 21 43
Stanowisko ds. geodezji, nieruchomości i numeracji budynkówPokój nr 17wzizt@nowe-brzesko.pl12 385 01 43
Gospodarka odpadamiPokój nr 6gospodarka.odpadami@nowe-brzesko.pl12 385 01 09
Strażnik GminnyPokój nr 6straznikgminny@nowe-brzesko.pl12 385 01 09
Referat Komunalny (RK)
Kierownik referatuStanowisko ds. mienia komunalnegoPokój nr 14mienie.komunalne@nowe-brzesko.pl12 385 01 08
Inspektor ds. obrotu nieruchomościami, ochrony zabytków, gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki wodnejPokój nr 14odpady.komunalne@nowe-brzesko.pl12 385 01 08
Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska, Pokój nr 14rolnictwo@nowe-brzesko.pl12 385 01 08
Referat Wodociągów i Kanalizacji (RWiK)
32-120 Nowe Brzeskoul. Wesoła 40wodociag@nowe-brzesko.pl12 385 20 06
Kierownik referatuwodociag@nowe-brzesko.pl12 385 20 06693 860 097
Obsługa biurawodociag@nowe-brzesko.pl12 385 20 06
Inkasent 693 834 735
Zgłaszanie awarii całodobowo 725 100 400
Urząd Stanu Cywilnego i obsługa Rady Miejskiej – (USC)
Kierownik referatuObsługa Rady MiejskiejPokój nr 2usc@nowe-brzesko.pl12 385 21 48
Zastępca KierownikaStanowisko ds.ewidencji ludnościPokój nr 2usc@nowe-brzesko.pl12 385 21 48
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, sprawy wojskowePokój nr 3oc@nowe-brzesko.pl12 385 03 46
Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – (MGZEAS)
Kierownik jednostkiPokój nr 8oswiata.kierownik@nowe-brzesko.pl12 385 01 56516 482 015
Główna Księgowa MGZEASPokój nr 9oswiata.ksiegowosc@nowe-brzesko.pl12 385 20 25
Specjalista ds. płacPokój nr 9oswiata.place@nowe-brzesko.pl12 385 20 25
Obłsuga finansowaPokój nr 9oswiata.finanse@nowe-brzesko.pl12 385 20 25
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – (MGOPS)
Kierownik jednostkiPokój nr 5kierownik.mgops@nowe-brzesko.pl12 385 26 55
KsięgowaPokój nr 5ksiegowosc.mgops@nowe-brzesko.pl12 385 26 55
Stanowiska pracowników socjalnych, stypendia szkolnePokój nr 1mgops@nowe-brzesko.pl12 385 26 55
Asystet rodzinyPokój nr 1mgops@nowe-brzesko.pl12 385 26 55
Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, 500plusStanowisko ds. BHPPokój nr 4500plus@nowe-brzesko.plswiadczenia.mgops@nowe-brzesko.pl12 385 20 30
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji  (MGCKIP)
32-120 Nowe Brzeskoul. Piłsudskiego 17amgckip@nowe-brzesko.pl12 385 29 44
Dyrekcjamgckip@nowe-brzesko.pl12 385 29 44
Środowiskowy Dom Samopomocy
Gruszów 2832-120 Nowe Brzesko 12 385 20 57
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
32-120 Nowe Brzesku ul.Piłsudskiego 28biblioteka@nowe-brzesko.pl12 385 21 03
Kierownik jednostkibiblioteka@nowe-brzesko.plkom. 537 699 868
Ispektor danych osobowych Aleksandra Słowik-Mastalska iod@iods.pl
Referat Ochrony Powietrza (ROP)
Kierownik Referatu Ochrony Powietrza, ekodoradca – pok. 6mailto:czystepowietrze@nowe-brzesko.pl12 385 01 09, 536363963
Ekodoradca- pok. 6mailto:powietrze@nowe-brzesko.pl12 385 01 09
Skip to content