Gmina
Nowe Brzesko

MGOPS

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik referatuPok nr5E-mail:kierownik.mgops@nowe-brzesko.plFax:12 385 26 55
Stanowisko pracownik socjalny,stypendia szkolnePok nr1E-mail;mgops@nowe-brzesko.pl 12 385 26 55
Inspektords. świadczeń rodzinnych,funduszu alimentacyjnego, 500 plusPok nr 4E-mail:plus500@nowe-brzesko.pl12 385 20 30

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice
tel. (12) 386-29-60, 386-22-24

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza.

całodobowy numer telefonu alarmowego – 604 931 160,
 

Skip to content