Gmina
Nowe Brzesko

Akcyza

Zwrot podatku akcyzowego w roku 2024

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

      2 – 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

      1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Materiały do pobrania:

  1. WniosekWniosek cd
  2. Zestawienie faktur
  3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Skip to content