Gmina
Nowe Brzesko

Druki do pobrania

URZĄD STANU CYWILNEGO

LISTA ARTYKUŁÓW


PODATKI:

 1. Protokół z postępowania wyjaśniającego i oświadczenia podatnika  
 2. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1
 3. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1
 4. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1/A
 5. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZN-1/B
 6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1
 7. INFORMACJA O GRUNTACH IR-1
 8. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1/A
 9. DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
  W PODATKU ROLNYM ZR-1/B
 10. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1
 11. INFORMACJA O LASACH IL – 1
 12. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/A
 13. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM ZL-1/B
 14. ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM 
 15. INFORMACJA o gruntach w sprawie podatku rolnego 
 16. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
 17. WNIOSEK-ZASWIADCZENIE-O-PRZEZNACZENIU-TERENU

Refert Komunalny

WYCINKA DRZEW:

Wniosek o uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na transport nieczystości ciekłych


EWIDENCJA ZABYTKÓW :


BUDOWNICTWO:

DRUKI DO POBRANIA


DROGOWNICTWO:

DRUKI DO POBRANIA


MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Skip to content