Gmina
Nowe Brzesko

Aktualności

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

EFRR

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY UCZESTNICZĄ W PROJEKCIE OZE

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

INFORMACJA DLA MIESZAŃCÓW BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROGRAMU PN.: „PARTNERSKI

SOLARY- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU Z DOFINASOWENIEM

DO POBRANIA INSTRUKCJI DO ZAMONTOWANYCH U PAŃSTWA INSTALACJI OZE (INFO 14.12.2020)

Zgłaszanie awarii instalacji

Informacja dotyczy użytkowników piecy zamontowanych u mieszkańców gminy Nowe Brzesko w ramach projektu OZE

Przeglądy gwarancyjne instalacji zamontowanych u mieszkańców Gminy Nowe Brzesko w ramach projektu OZE

Załączniki:

Skip to content