Gmina
Nowe Brzesko

INFORMACJE DOTYCZĄCE PREPARATÓW JODOWYCH

Dystrybucja preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Dystrybucja preparatów stabilnego jodu ma charakter działania prewencyjnego. 

W przypadku EWENTUALNEJ awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu zalecane jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu. 

Wykaz lokalizacji punktów wydawania preparatów stabilnego jodu

na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko

 

Lp.

Nazwa obiektu/instytucji

Adres

1.

Szkoła Podstawowa w Sierosławicach

Sierosławice 53,

32-120 Nowe Brzesko

2.

Szkoła Podstawowa w Mniszowie

Mniszów 4,

32-120 Nowe Brzesko

3.

Miejsko Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Piłsudskiego 17A

32-120 Nowe Brzesko

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Hebdowie

Hebdów 147,

32-120 Nowe Brzesko

5.

Zespół Przedszkolno – Szkolny w  Nowym Brzesku

ul. Krakowska 29,

32-120 Nowe Brzesko

6.

Świetlica Środowiskowa (Dom Ludowy) w Gruszowie

Gruszów 29,

32-120 Nowe Brzesko

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Majkowicach

Majkowice 55,

32-120 Nowe Brzesko

 

Jeśli dojdzie do zaistnienia ww. zdarzenia będzie ono komunikowane za pośrednictwem mediów lokalnych, w systemach powiadomienia sms-owego, mediach społecznościowych wraz z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy. W wydawaniu tabletek jodku potasu w sytuacji wprowadzenia działań interwencyjnych nie obowiązuje przynależność terytorialna, tzn. każda osoba niezależnie od miejsca zamieszkania będzie miała prawo do otrzymania preparatu na terenie całego kraju.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku.  Przestrzega się przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu. 

Sposób dawkowania preparatu:

Grupa ryzyka

Ilość stabilnego jodu  

Liczba podawanych tabletek

Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc

12,5 mg jodu

¼ tabletki

Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat

25 mg jodu

½ tabletki

Dzieci od 3 do 12 lat

50 mg jodu

1 tabletka

Osoby od 12 do 60 roku życia

100 mg jodu

2 tabletki

Kobiety w ciąży i karmiące piersią

100 mg jodu

2 tabletki

 

Lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu (najlepiej w ciągu dwóch godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Przeciwskazania

Uważaj Jeśli:

– stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy,

– występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy,

– występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek,

– masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane,

– przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enaropril lub chinidynę.

Zwróć się o poradę lekarza przed przyjęciem leku jeżeli:

– występuje u Ciebie złośliwy nowotwór tarczycy lub istnieje takie podejrzenie,

– w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu),

– po przyjęciu leku z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy,

Kiedy nie przyjmować leku:

– jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek ze składników tego leku,

– jeśli masz nadczynność tarczycy,

– jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń),

– jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze.

 

Ponadto informujemy :

 

  • Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica / opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny,
  • Wydawanie preparatów jodowych jest jednorazowe i następuję zgodnie z kolejnością zgłoszenia do Punktów Wydawania,
  • Na obszarze obiektów wydawania preparatu jodowego nie ma możliwości jego przyjęcia. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem jego wydawania,
  • Osoby wyznaczone wyłącznie do wydawania tabletek jodku potasu w punktach dystrybucji nie muszą posiadać szczególnych kwalifikacji zawodowych.

 

W załączeniu ulotka informacyjna.

Skip to content