Gmina
Nowe Brzesko

Plan miejscowy

https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2024/02/zm_mpzp_NB-1.tiff

Poniżej zamieszczamy plan miejscowy dla terenu Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego:

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko Uchwała numer XIII/86/2011 Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko
  2. Zmiana miejscowego planu – Uchwała numer XXVI/184/2012 Rady Miejskiej z dnia z dnia 30 stycznia 2013 roku  
  3. Zmiana miejscowego planu  – Uchwała numer XXXIX/268/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2018 roku
  4. Zmiana miejscowego planu  – Uchwała numer XLIV/293/2022 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2022 roku
  5. Część graficzna

-> Uchwała XXXIX.268.2018 w sprawie zmiany mpzp opublikowana w dzienniku wojewódzkim
-> Skan uchwaly nr XLIV.293.2022
-> Uchwała XXXIX.268.2018 część graficzna mpzp

Poniżej zamieszczamy plan miejscowy dla terenu Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego:

  1. Zmiana planu miejscowego – Uchwała nr XXVI/184/2012 RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO z dnia 30 stycznia 2013 roku  
  2. Plan miejscowy Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko 
  3. Część graficzna
Skip to content