Gmina
Nowe Brzesko

Grębocin

W dawnych źródłach: Gramboczin 1381, Grambiczicze 1399 (a więc dziś Grębocice), Grębocin 1572, Grębocin 1787.


Jest to nazwa miejscowa, utworzona za pomocą przyrostka dzierżawczego – in od staropolskiego, dawno już zapomnianego męskiego imienia Grębota. Podobny sposób wyrażania dzierżawczości (przynależności) funkcjonuje w języku polskim dla form rodzaju żeńskiego do dzisiaj, por. np. babcia – babcin wnuk (nowsze: babciny), czy też w popularnym powiedzeniu maminsynek, które powstało z połączenia dwóch wyrazów: przymiotnika mamin (należący do mamy) + synek. A więc: Grębocin = osada Gręboty. Z kolei Grębota to imię męskie, które łączy się z polskimi wyrazami gruby oraz pokrewnym gręby (notowanym z zabytkach staropolskich).
 

  • Liczba mieszkańców: 266
  • Liczba domów: 63
  • Sołtys: Gas Władysława
  • Rada Sołecka 2018-2023: Michał Boligłowa, Jacek Kubik, Jacek Kaczmarczyk, Edyta Nowak
drużyna sportowa grębocin
Skip to content