Gmina
Nowe Brzesko

Sierosławice

Zapisy: de Siroslauicz (1388), Syroslawycze (1459), Syroslawicze (1470-1480), Syroslawycze (1490), Schiroslawycze (1529).

Bez wątpienia, podobnie jak kilka wyżej omówionych nazw, jest to nazwa odosobowa, której pochodzenie jest tym łatwiejsze do ustalenia, iż wiadomo, że w bulli gnieź-nieńskiej, (1136 r.) zarejestrowane jest imię Sirosław wraz z formą zdrobniałą Siroch. Co do owego zdrobnienia, to choć imię Sirosław nie jest obecnie używane, wskazać można analogie dla imion współcześnie używanych, wystarczy porównać: Stanisław – Stach, Zdzisław – Zdzich, i analogicznie – Sirosław – Siroch. Z kolei przejście Sirosław → Sierosław (stąd Sierosławice, zamiast średniowiecznych Sirosławic) da się wyjaśnić naturalnym rozwojem języka polskiego, podobnie jak pierwotne wyraz pierwszy wywodzi się z pierwotnego pirwszy, czy sierota od wcześniejszego sirota. A zatem Sierosławice są miejscowością, gdzie niegdyś zamieszkiwali potomkowie Sirosława / Sierosława.

  • Liczba mieszkańców: 224
  • Liczba domów: 55
  • Sołtys: Tadeusz Wasilewski
  • Rada Sołecka 2018-2023: Krzysztof Ciesielski, Zygmunt Kurnik, Zbigniew Sagan, Ryszard Tabor, Paweł Górak

Skip to content