Gmina
Nowe Brzesko

Komisje Rady

Skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej Nowe Brzesko 2024-2029

 Komisja Rewizyjna:

 • KURA ANDRZEJ     Przewodniczący Komisji  
 • KAMIL KŁODA     Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • ANNA SROGA     Członek Komisji    

 Komisja Planu, Budżetu, Rolnictwa i Handlu: 

 • DAWID KLIMEK          Przewodniczący Komisji
 • ARKADIUSZ DUŚ Zastępca Przewodniczącego Komisji
 •  JÓZEF KROSTA Członek komisji

   Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Gospodarki Przestrzennej:

 • ALINA KROSTA        Przewodniczący Komisji
 • STASIK ZBIGNIEW     Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • WITOLD KOZERSKI    Członek Komisji
 • MICHAŁ BREKSA     Członek Komisji

 Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia:

 • FULARSKA ELŻBIETA      Przewodnicząca Komisji
 • MARCIN TWARÓG   Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • RENATA CHMURZYŃSKA   Członek Komisji
 • ANNA KAWIORSKA Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • ANNA SROGA        Przewodnicząca Komisji
 • DAWID KLIMEK    Zastępca Przewodniczącej Komisji
 • KAMIL KŁODA       Członek Komisji
 • ARKADIUSZ DUŚ Członek Komisji
 • MARCIN TWARÓG  Członek Komisji
Skip to content