Gmina
Nowe Brzesko

Pławowice

Zapisy: de Planowicz (1384), de Playovicz (1384 – zamiast Plavovicz), Plawnow (1388), Plawnowicze (1398), Plaovice (1400), Plawowycze (1470 – 80)

Kazimierz Rymut, badający nazewnictwo miejscowe na terenie dawnego województwa krakowskiego uznaje tę nazwę za niejasną. Składa się na to przede wszystkim dość niekonsekwentna i zagmatwana notacja w źródłach średniowiecznych, która utrudnia identyfikację i właściwe określenie pierwotnej formy, na podstawie, której można by ustalić pochodzenie tej nazwy. A więc Płanowice, Płajowice, Pławnów, Pławnowice czy Pławowice? Nie ulega wątpliwości w zasadzie tylko jedno: jest to nazwa odosobowa, na co wskazuje sufiks – owice. Można przypuszczać, iż podstawą stało się tutaj imię zaczynające się od Pław–.

W okresie staropolskim rejestrowana jest nazwa osobowa Pławko, dla której przypuszczalnie musiała być podstawa Pław, gdyż Pławko to zdrobnienie (podobnie jak Zbyszko (od Zbigniew), Mieszko (od Mieczysław), czy Spytko (od starego imienia Spycimir lub Spycigniew). Znaczenie imienia Pławko wyjaśnia się wiążąc je z czaso-wnikiem pławić ‘przeprowadzać przez wodę’, oraz rzeczownikiem pławca ‘żeglarz’. Imię takie zostało poświadczone w dokumencie z 1227 r., lecz to nie ono stało się podstawą do utworzenia nazwy Pławowic, gdyż mielibyśmy wówczas raczej jakieś Pławkowice. Musiał być to zatem Pław. Rejestrowaną w średniowieczu oboczność Pławnów – Pławnowice można wyjaśnić wahaniem form z różnymi przyrostkami, podobnie jak w przypadku Grębocina, gdzie notowane są postacie Grębocice oraz Grębocin.

Trudniej zrozumieć niekonsekwencję Pławnowice – Pławowice. Być może doszło tu do pomieszania dwóch wyrazów: pławny (i stąd Pławnowice) i pławić (widocznym w imieniu Pław), zupełnie na zasadzie, na jakiej Nękanowice nazywano czasem Mękanowicami (zob. wyżej). Nieco mniej prawdopodobne jest wiązanie pochodzenia nazwy Pławowice bezpośrednio z pławieniem czy spławianiem, a to ze względu na okoliczność, iż wieś choć leży nad Szreniawą, to jednak sama rzeka niezbyt się nadaje do tego, by służyć jako środek transportu czy żeglugi. Może występuje tu jakiś związek z pławowickimi stawami, o ile nie są one późniejsze niż sama nazwa?

  • Liczba mieszkańców: 209
  • Liczba domów: 51
  • Sołtys: Aleksy Jeziorski 
  • Rada Sołecka 2018-2023: Mariusz Radecki, Marcin Trela, Krzysztof Kokosiński, Mirosław Kasza

Historia Pałacu w Pławowicach

Skip to content