Gmina
Nowe Brzesko

Nowobrzeski obszar gospodarczy

NOWOBRZESKI OBSZAR GOSPODARCZY

Biuro Obsługi Inwestorów Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów: Magdalena Kubik

tel. (012) 385-21-43 

e-mail: inwestycje@nowe-brzesko.pl, invest@nowe-brzesko.pl


Poznaj naszą ofertę inwestycyjną 

NOG
Interaktywna mapa

Nowobrzeski Obszar Gospodarczy

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2018-02-12 145501

Historia Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego

Aktywizacja Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego jest jedynym z najważniejszych zadań, które stawia sobie nowobrzeski samorząd. Mimo, że gmina jest miejscem, gdzie znakomicie rozwija się produkcja rolnicza, potrzebny jest jej także rozwój przemysłowy. Tym bardziej, że znajdują się tu przygotowane do tego tereny. Realizacja tego zadania jest wielką szansą na szybszy rozwój gminy i powstanie nowych miejsc pracy.

BBD_9212_214 (1)

Geneza powstania strefy gospodarczej w Nowym Brzesku sięga roku 2006, kiedy to zakłady odlewnicze ZREMB z Krakowa poszukiwały terenów pod swój nowy zakład i jedną z lokalizacji były tereny w Nowym Brzesku. Idąc w ślad za zainteresowaniem przedsiębiorców nowobrzeskimi terenami,  gmina rozpoczęła działania projektowe nad utworzeniem Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt ten był kontynuacją inwestycji zrealizowanych już na tym terenie, takich jak własna oczyszczalnia ścieków i wodociąg gminny. Po realizacji całego projektu Nowobrzeski Obszar Gospodarczy miał uzyskać niezbędną, kompletną infrastrukturę techniczną i połączenie z istniejącym układem drogowym.

W 2010 roku projekt budowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w ramach Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego  otrzymał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja inwestycji  zakończyła się w połowie 2012 roku. W jej wyniku powstała strefa aktywności gospodarczej z pełną infrastrukturą techniczną i dostępem do wszystkich mediów, obejmująca  powierzchnię ponad 30 ha.

Równocześnie z budową infrastruktury terenów NOG od października 2010 roku, trwała budowa nowego zakładu produkcyjnego firmy ZREMB, który postanowił przenieść swą działalność z Krakowa do Nowego Brzeska. Prace zostały zakończone w lutym 2012 roku i zakład rozpoczął działalność. Po dwóch latach od upadłości firmy ZREMB udało się znaleźć inwestora, który zdecydował się kupić majątek ZREMB-u w Nowym Brzesku. We wrześniu br. szczęśliwie zakończył się proces likwidacji i w październiku 2017 roku majątek upadłego zakładu kupiła szwajcarska spółka Hidrostal AG.


Nowe inwestycje w NOG

PPHU GAL  zajmuje się zabezpieczaniem antykorozyjnym konstrukcji metalowych i stalowych, głównym przedmiotem działalności firmy jest cynkowanie ogniowe, galwaniczne oraz malowanie proszkowe. W grudniu 2021 roku firma otrzymała od Krakowskiego Parku Technologicznego decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji na wybudowanie hali produkcyjnych w Nowym Brzesku. To kolejny krok milowy w rozwoju tego przedsiębiorstwa, ale też przykład bardzo dobrej współpracy między administracją i biznesem, która dla obu stron zapowiada się bardzo obiecująco.

Publikacja KPT o firmie GAL

www.cynkowanie.pl


Firma Hidrocast Sp. z o.o. jest spółką córką szwajcarskiego holdingu Hidrostal AG z siedzibą w Neunkirch, który jest globalnym  producentem pomp wysokiej jakości i silników wykorzystywanych w branży oczyszczania ścieków oraz transferu mediów między innymi w przemyśle browarniczym i papierniczym. Zakład Hidrocast Sp. z o.o. w Nowym Brzesku jest odpowiedzialny za produkcję odlewanych komponentów do pomp, które następnie będą montowane w zakładach w Szwajcarii oraz na Węgrzech. Hidrostal AG to rodzinna firma z oddziałami na całym świecie. CEO grupy Hidrostal jest Pan Gerd Preissler, który wspomagał bezpośrednio w projekcie uruchomienie odlewni w Nowym Brzesku. Z dniem 1 grudnia 2017 Pan Łukasz Rosowski został powołany na stanowisko członka zarządu firmy Hidrocast Sp. z o.o. W swojej wcześniejszej karierze zawodowej zarządzał wdrażaniem nowych projektów w branży automotive w Europie oraz kilkoma odlewniami w Polsce.

www.hidrostal.pl


Firma INV POLAND pojawiła się jako kolejny inwestor w 2017 roku i zakupiła dwie działki w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym, o łącznej powierzchni 1,2  ha. Firma zamierza wybudować wytwórnię farmaceutyczną produkującą suplementy diety. Aby inwestycja mogła powstać konieczne było dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla NOG. W najbliższych miesiącach firma będzie mogła rozpocząć inwestycję.

www.invpoland.com


Firma WALKER mająca siedzibę w Krakowie na ul. Raciborskiej, a zakład produkcyjny na ul. Petofiego 38, jest wyspecjalizowanym producentem kompleksowego wyposażenia restauracji, barów, hoteli, kawiarni i szkół. Jedną z firm, która jako kolejna zainteresowała się działkami inwestycyjnymi NOG była firma Walker z Krakowa.  W dniu 9 marca 2018 roku firma ta złożyła list intencyjny o chęci zakupu działek pod budowę hali produkcyjnej w Nowym Brzesku. Zaproponowane przez urząd lokalizacje działek zostały przez firmę zaakceptowane. Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2018 r. Rada Miejska podjęta uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych: nr 1393/79 o pow. 0,1621 ha i nr 1393/83 o pow. 1,0317 ha położonych w Nowym Brzesku przy ul. Przemysłowej. Zgodnie z podjętą uchwała Rady Miejskiej przeprowadzona została procedura przetargowa.

W dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się przetarg w którego wyniku firma nabyła w/wym. działki za kwotę 297 042,00 zł + podatek VAT, tj. 365 361,66 zł brutto. Finalizacja zakupu działek u notariusza nastąpiła na początku sierpnia 2018 r. Dzięki wprowadzeniu z dniem 30 czerwca 2018 r. ustawy stanowiącej, że cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą staje się jedną strefą inwestycji, firma będzie mogła skorzystać z nowych przepisów umożliwiających zwolnienia podatkowe dla inwestorów. Firma po załatwieniu spraw formalnych chce w jak najkrótszym czasie rozpocząć inwestycję.

www.magicwalker.pl


Na  terenach  NOG znajdzie się także zakład naprawy samochodów, który powstaje na  działce zakupionej od  gminy przez inwestora z sąsiedniej Gminy Drwinia.


Współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko zajmujący się inwestycjami i promocją gminy prowadzą intensywne kontakty z Krakowskim Parkiem Technologicznym  – spółką zarządzającą specjalną strefą    ekonomiczną obejmującą tereny inwestycyjne w 32  gminach Województwa Małopolskiego. Efektem tych   rozmów była uchwała Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na  utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej pod   nazwą    „Krakowski Park Technologiczny”  na terenach Gminy Nowe Brzesko. Dzięki temu firmy inwestujące w Nowym Brzesku będą mogły skorzystać z pakietu usług KPT, pomocy publicznej, zwolnień podatkowych, opieki proinwestycyjnej, szkoleń i doradztwa. Ponadto cały czas prowadzone są  rozmowy z kolejnymi potencjalnymi inwestorami w strefie gospodarczej.

www.kpt.krakow.pl


Polska Strefa Inwestycji

program wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje

http://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

Skip to content