Gmina
Nowe Brzesko

Taryfy cenowe

13 listopada 2021 roku weszła w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.RZT.70.339.2021 z dn. 15.10.2021 r.

Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat.

Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup taryfowych dotyczące usługi zaopatrzenia w wodę

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka w zł w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfyCena/stawka w zł w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfyCena/stawka w zł w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
NettoBrutto (VAT 8%)NettoBrutto (VAT 8%)NettoBrutto (VAT 8%)
Grupa 1. Odbiorcy usług, wśród których są: gospodarstwa domowe, instytucje i obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych przez inkasenta, zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, gospodarcze i rolnicze.Cena 1 mdostarczonej wody w zł 3,944,263,984,304,024,34
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c6,697,236,867,417,067,62
Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz odbiorcy usług rozliczający się na podstawie samodzielnie dokonywanych i przekazywanych dostawcy usług odczytów wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych, zużywający wodę na cele socjalno-bytowe, gospodarcze i rolnicze.Cena 1 mdostarczonej wody w zł3,944,263,984,304,024,34
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c5,335,765,395,825,455,89
Grupa 3. Odbiorcy usług zamieszkujący lokale w budynkach wielolokalowych, rozliczani przez inkasenta na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych, zużywający wodę na cele socjalno-bytowe.Cena 1 mdostarczonej wody w zł3,944,263,984,304,024,34
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c2,772,992,873,102,973,21
Grupa 4. Odbiorcy usług, wśród których są: zakłady produkcyjne i myjnie samochodowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych przez inkasenta, zużywający wodę do celów produkcyjnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej.Cena 1 mdostarczonej wody w zł3,944,263,984,304,024,34
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c27,8230,0528,7931,0929,8432,23

Ceny jednostkowe metra sześciennego wody zawarte w tabeli dotyczą również:

  • wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
  • wody zużytej do zasilania publicznych fontann oraz na cele przeciwpożarowe,
  • wody zużytej do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup taryfowych dotyczące usługi odprowadzania ścieków

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka w zł w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfyCena/stawka w zł w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfyCena/stawka w zł w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
NettoBrutto (VAT 8%)NettoBrutto (VAT 8%)NettoBrutto (VAT 8%)
Grupa 1. Odbiorcy usług, wśród których są: gospodarstwa domowe, instytucje i obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych przez inkasenta, tworzący ścieki bytowe.Cena 1 modprowadzonych ścieków w zł5,656,105,686,135,726,18
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c7,548,147,568,167,578,18
Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz odbiorcy usług rozliczający się na podstawie samodzielnie dokonywanych i przekazywanych dostawcy usług odczytów wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych, tworzący ścieki bytowe.Cena 1 modprowadzonych ścieków w zł5,656,105,686,135,726,18
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c4,264,604,404,754,544,90
Grupa 3. Odbiorcy usług zamieszkujący lokale w budynkach wielolokalowych, rozliczani przez inkasenta na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych, tworzący ścieki bytowe.Cena 1 modprowadzonych ścieków w zł5,656,105,686,135,726,18
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c2,552,752,632,842,712,93
Grupa 4. Odbiorcy usług, wśród których są: zakłady produkcyjne i myjnie samochodowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy głównych i dodatkowych przez inkasenta, tworzący ścieki przemysłowe.Cena 1 modprowadzonych ścieków w zł6,186,676,216,716,266,76
Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb./m-c8,769,469,049,769,3310,08

Decyzją nr KR.RET.070.42.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 14.05.2018 r. zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowe Brzesko.

Taryfa obowiązywać będzie przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie, tj. od 07.06.2018 roku.

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka w zł w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfyCena/stawka w zł w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfyCena/stawka w zł w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
NettoBrutto (VAT 8%)NettoBrutto (VAT 8%)NettoBrutto (VAT 8%)
Grupa 1. Odbiorcy usług, wśród których są: gospodarstwa domowe, instytucje i budynki użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, zużywający wodę na cele bytowo-gospodarcze.Cena w zł za 1 mdostarczonej wody3,934,243,914,223,904,21
Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c6,416,926,507,026,547,06
Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz odbiorcy usług rozliczający się na podstawie samodzielnie dokonywanych i przekazywanych odczytów wskazań wodomierza głównego i dodatkowego (na podstawie zapisów w zawartej umowie), zużywający wodę na cele bytowo-gospodarcze.Cena w zł za 1 mdostarczonej wody3,934,243,914,223,904,21
Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c4,675,044,745,124,915,30
Grupa 3. Odbiorcy usług zamieszkujący lokale w budynkach wielolokalowych rozliczani przez inkasenta na podstawie wskazań wodomierza lokalowego, zużywający wodę na cele bytowo-gospodarcze.Cena w zł za 1 mdostarczonej wody3,934,243,914,223,904,21
Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c3,253,513,653,943,984,30
Grupa 4. Odbiorcy usług będący zakładami produkcyjnymi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, zużywający wodę do celów produkcyjnych.Cena w zł za 1 mdostarczonej wody3,934,243,914,223,904,21
Opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c35,4538,2935,3638,1944,7548,33

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena/stawka w zł w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfyCena/stawka w zł w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfyCena/stawka w zł w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
NettoBrutto (VAT 8%)NettoBrutto (VAT 8%)NettoBrutto (VAT 8%)
Grupa 1. Odbiorcy usług, wśród których są: gospodarstwa domowe, instytucje i budynki użyteczności publicznej oraz obiekty handlowo-usługowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, odprowadzający ścieki o parametrach ścieków bytowych.cena w zł za 1 modprowadzonych ścieków5,305,725,265,685,255,67
opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c5,045,445,075,485,115,52
Grupa 2. Odbiorcy usług rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz odbiorcy usług rozliczający się na podstawie samodzielnie dokonywanych i przekazywanych odczytów wskazań wodomierza dodatkowego (na podstawie zapisów w zawartej umowie), odprowadzający ścieki o parametrach ścieków bytowych.cena w zł za 1 modprowadzonych ścieków5,305,725,265,685,255,67
opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c2,642,852,612,822,612,82
Grupa 3. Odbiorcy usług zamieszkujący lokale w budynkach wielolokalowych rozliczani przez inkasenta na podstawie wskazań wodomierza lokalowego, odprowadzający ścieki o parametrach ścieków bytowych.cena w zł za 1 modprowadzonych ścieków5,305,725,265,685,255,67
opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c2,442,642,682,893,163,41
Grupa 4. Odbiorcy usług będący zakładami produkcyjnymi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego przez inkasenta, odprowadzający ścieki o parametrach ścieków przemysłowych.cena w zł za 1 modprowadzonych ścieków5,606,055,555,995,545,98
opłata stała abonamentowa zł/odb./m-c5,656,104,995,395,746,20

Linki

Decyzja zatwierdzająca Dyrektora RZGW w Krakowie


Skip to content