Gmina
Nowe Brzesko

Zarządzanie kryzysowe

Informacja

Dotycząc ekstremalnych warunków zimowych

Informujemy,  iż zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 18 października 2013 roku wyznaczono osoby odpowiedzialne za koordynację działań w ekstremalnych warunkach zimowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Osobą odpowiedzialną za organizację   pomocy medycznej jest lekarz  Elżbieta Krzyżanowska- Miska

Osobą odpowiedzialną za organizację pomocy społecznej jest kierownik MGOPS Nowe Brzesko Barbara Kućka.

Jednocześnie informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuj całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 987 pod którym można otrzymać informację na temat jednostek pomocy społecznej zapewniających w okresie zimowym pomoc dla bezdomnych, starszych i najuboższych, w tym danych teleadresowych: schronisk, noclegowni jadłodajni , punktów pomocy medycznej, ośrodków interwencji kryzysowej  i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

GZZK Nowe Brzesko

Pożary

Najczęstszą przyczyną powstania pożaru są:
– bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka;
– zwarcia i wady instalacji elektrycznej;
– wyładowania atmosferyczne.

Przed wystąpieniem pożaru


Nie dopuścić do powstania pożaru !!!
a) Skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:
– bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi
– zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.), przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem;
– nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania.
b) Sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:
– nigdy nie „watuj korków”;
Automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych !!!
– włączając kilka urządzeń do jednego gniazdka przeciążasz instalację elektryczną;
– używaj rozgałęźników z bezpiecznikami;
– utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie.
c) Przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp. – przetrzymujesz bombę, której wystarczy już tylko zapalnik !!!
d) Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:
– określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taka ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacji:
– naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.
e) W miarę możliwości:
– zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją;
– zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.
Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.

W razie pożaru


Jeśli zauważyłeś pożar to:
a) Masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze;
b) Użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku – gaśnica, woda, koc gaśniczy:
– jeśli ubranie pali się na Tobie – zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia;
– jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym – ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywą.
c) Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne.
d) Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.
e) Gdyby pożar i swąd dymu obudzi Cię ze snu – zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak to nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym, obrusem prześcieradłem:
– jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś trudnozapalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze – dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste  i chłodne. Bądź przygotowany! Dym drażni oczy;
f) Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników:
– dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

Po pożarze


a) Jeśli zamierzasz wejść do budynku po pożarze powinieneś:
– upewnić się, czy właściwie służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że budynek jest bezpieczny;
– uważać na oznaki dymu i gorąca;
– nie włączać instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka;
– jeśli został wyłączony główny wyłącznik gazu, dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku – to w razie ponownego jego włączenia, wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą;
– zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
b) Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom:
– o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochroną:
– zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).
c) Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru;
d) Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno tez ponownie zamrażać rozmrożonej żywności;
e) Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoka temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości.

Opracowanie: GZZK

Skip to content