Gmina
Nowe Brzesko

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku. 

znaki_godło_flaga_polska_strona_www

Gmina Nowe Brzesko otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 43 066,00  zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).
 
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Nowe Brzesko – Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Skip to content