Gmina
Nowe Brzesko

WYBORY

Wybory do Europarlamentu 2024

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,m,432138,wybory-do-parlamentu-europejskiego.html

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1Nowe Brzesko       Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
2Hebdów                Centrum Społeczno-Kulturalne, Hebdów 147, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
3Sierosławice       Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
4ŚmiłowiceCentrum Komunikacji Społecznej, Śmiłowice 16, 32-120 Nowe Brzesko
5Gruszów           Środowiskowy Dom Samopomocy, Gruszów 28, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
6GrębocinDom Ludowy w Grębocinie, Grębocin 16, 32-120 Nowe Brzesko
7KucharyRemiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach, Kuchary 89, 32-120 Nowe Brzesko
8MajkowiceRemiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowicach, Majkowice 55, 32-120 Nowe Brzesko
9Mniszów, Mniszów Kolonia Szkoła Podstawowa w Mniszowie, Mniszów 4, 32-120 Nowe Brzesko
10PławowiceDom Ludowy w Pławowicach,
Pławowice 71, 32-120 Nowe Brzesko
11Przybysławice, Szpitary     Budynek Wielofunkcyjny w Szpitarach, Szpitary 1, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
12Rudno Dolne                     Budynek byłej szkoły w Rudnie Dolnym, Rudno Dolne 31, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwieszczenie


Wybory Samorządowe 2024- NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE


https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,m,427100,wybory-samorzadowe-2024.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2410972,kalendarz-wyborczy.html


OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 2 lutego 2024roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Numer okręgu wyborczegoGranice okręgu wyborczegoLiczba radnych wybieranych w okręgu
1Nowe Brzesko ulice: Nowy Rynek, Lubelska, Wąska1
2Nowe Brzesko ulice: Ogrodowa, Wesoła, Cicha, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kościuszki, Stary Rynek, Głowackiego, Niecała, Cmentarna, Podwale, Wiślana, Sportowa, Przemysłowa, Wałowa1
3Nowe Brzesko ulice: Krakowska, Targowa, Polna, Tomasza, Świętego Huberta, Sienkiewicza, Partyzantów, Plac Wolności1
4Nowe Brzesko ulice: Nękanowice, Armii Krajowej, Spółdzielcza, Spokojna, Nadwiślańska, Widokowa1
5Hebdów: od 1 do 92, od 95 do 98, od 139 do 152, 154, od 156 do 160, 170, 173, od 178 do 182, 206, 207, od 210 do 211, 226, 237, 238, 242, od 244 do 247, 253, od 213 do 214, 232, 251, 2551
6Hebdów: 94, od 99 do 138, 153, od 162 do 168, od 171 do 172, od 174 do 177, od 183 do 205, 208, 212, od 215 do 225, 229, od 230 do 231, od 233 do 236, 250, 252, 2591
7Grębocin1
8Mniszów, Mniszów-Kolonia1
9Pławowice, Gruszów1
10Przybysławice, Szpitary1
11Rudno Dolne1
12Kuchary1
13Majkowice1
14Sierosławice1
15Śmiłowice1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku mieści się: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pokój nr 4, tel: 12/385-20-94


OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 2 lutego 2024roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1Nowe Brzesko       Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
2Hebdów                Centrum Społeczno-Kulturalne, Hebdów 147, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
3Sierosławice       Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
4ŚmiłowiceCentrum Komunikacji Społecznej, Śmiłowice 16, 32-120 Nowe Brzesko
5Gruszów           Środowiskowy Dom Samopomocy, Gruszów 28, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
6GrębocinDom Ludowy w Grębocinie, Grębocin 16, 32-120 Nowe Brzesko
7KucharyRemiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach, Kuchary 89, 32-120 Nowe Brzesko
8MajkowiceRemiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowicach, Majkowice 55, 32-120 Nowe Brzesko
9Mniszów, Mniszów Kolonia Szkoła Podstawowa w Mniszowie, Mniszów 4, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
10PławowiceDom Ludowy w Pławowicach,
Pławowice 71, 32-120 Nowe Brzesko
11Przybysławice, Szpitary     Budynek Wielofunkcyjny w Szpitarach, Szpitary 1, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
12Rudno Dolne                     Budynek byłej szkoły w Rudnie Dolnym, Rudno Dolne 31, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024r. od godz. 700 do godz. 2100.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Krzysztof MADEJSKI


INFORMACJA w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

WYKAZ  MIEJSC  DO PLAKATOWANIA  NA TERENIE  GMINY  I  MIASTA NOWE BRZESKO

 1. Grębocin – tablica ogłoszeń przy klubie
 2. Gruszów – tablica ogłoszeń przy Domu Ludowym
 3.  Hebdów – tablica ogłoszeń przy sklepie spożywczym, tablica ogłoszeń przy drodze krajowej nr 79
 4. Mniszów – tablica ogłoszeń przy budynku Szkoły Podstawowej
 5. Mniszów-Kolonia – miejscem plakatowania jest budynek Domu Ludowego
 6. Szpitary – tablica ogłoszeń przy drodze do miejscowości Przybysławice
 7. Przybysławice – tablica ogłoszeń przy Domu Ludowym
 8. Pławowice – tablica ogłoszeń w pobliżu Domu Ludowego
 9. Sierosławice – tablica ogłoszeń na parkingu obok Kościoła, tablica ogłoszeń przy sklepie
 10. Śmiłowice – tablica ogłoszeń przy budynku Centrum Komunikacji Społecznej
 11. Majkowice – tablica ogłoszeń przy sklepie
 12. Kuchary – tablica ogłoszeń przy remizie OSP, tablica ogłoszeń przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową
 13. Rudno Dolne –  tablica ogłoszeń przy drodze powiatowej (przystanek autobusowy), tablica ogłoszeń przy drodze gminnej (przystanek autobusowy – Józefów)
 14. Nowe Brzesko – tablice ogłoszeń przy ulicach: Nowy Rynek, Lubelska, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Sienkiewicza


ZARZĄDZENIE NR 25

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO Z DNIA 12.02.2024

W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. informatyki w wyborach samorządowych

Na podstawie art. 156 & 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011- Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.z 2023r, poz.2408 z póżn. zm.) oraz Uchwały nr 45/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.ST. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 KWIETNIA 2024r. zarządzam co następuje:

&1.

Powołuję koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r, Pana PIOTRA DAMSE.

&2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
§ 1.
W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 • Gminnej Komisji Wyborczej w Biskupicach, w liczbie 6
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu, w liczbie 3
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Bukownie, w liczbie 2
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy, w liczbie 2
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Gdowie, w liczbie 4
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Iwanowicach, w liczbie 6
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Kłaju, w liczbie 5
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Koniuszy, w liczbie 2
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Koszycach, w liczbie 3
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie, w liczbie 4
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzeszowicach, w liczbie 6
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Liszkach, w liczbie 3
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy, w liczbie 2
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach, w liczbie 4
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Miechowie, w liczbie 1
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Mogilanach, w liczbie 1
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Niepołomicach, w liczbie 6
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku, w liczbie 4
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Olkuszu, w liczbie 3
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Pałecznicy, w liczbie 4
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Proszowicach, w liczbie 2
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Radziemicach, w liczbie 3
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Skawinie, w liczbie 4
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Słaboszowie, w liczbie 3
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Słomnikach, w liczbie 3
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej, w liczbie 5
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Trzyciążu, w liczbie 1
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Igołomi-Wawrzeńczycach, w liczbie 1
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieliczce, w liczbie 5
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Wsi, w liczbie 4
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Wolbromiu, w liczbie 4
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Zabierzowie, w liczbie 4
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach, w liczbie 2
 • Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie, w liczbie 10
 • Powiatowej Komisji Wyborczej w Miechowie, w liczbie 4
 • Powiatowej Komisji Wyborczej w Olkuszu, w liczbie 9
 • Powiatowej Komisji Wyborczej w Proszowicach, w liczbie 7
 • Powiatowej Komisji Wyborczej w Wieliczce, w liczbie 8
  do dnia 24 lutego 2024 r. w godz. 8:00 – 10:00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Krakowie II:
  Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków
  § 2.
  W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II.
  § 3.
  W dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Gołczy
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Jerzmanowicach-Przegini
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Książu Wielkim
 • Gminnej Komisji Wyborczej w Racławicach
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Skale
 • Miejskiej Komisji Wyborczej w Świątnikach Górnych
  § 4.
  Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
  Komisarz Wyborczy w Krakowie II Rafał Marek Sobczuk

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 23 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 422 w związku z art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko podaje do publicznej wiadomości informację o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku mieści się:

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO 
UL. KRAKOWSKA 44
32-120 NOWE BRZESKO


ZARZĄDZENIE   Nr 33 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 23.02.2024

w sprawie: powołania operatorów informatycznej  obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Nowe Brzesko w do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 Na podstawie art. 156 § 1  ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j.Dz.U.z 2023r.,poz.2408 z późn.zm.) oraz  Uchwały  Nr 42/2024 Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 KWIETNIA 2024r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nowe Brzesko w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 KWIETNIA 2024r.

 1. Obwodowa komisja Wyborcza Nr 1 w Nowym Brzesku – PAWEŁ SAMBOREK
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Hebdowie – AGNIESZKA GAWEŁ
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sierosławicach  – MATEUSZ ZAWARTKA
 4. Obwodowa Komisja wyborcza Nr 4 w Śmiłowicach – BERNACKI KRZYSZTOF
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Gruszowie – PIOTR PŁATEK
 6. Obwodowa komisja Wyborcza Nr 6 w Grębocinie  – MICHAŁ KAWIORSKI
 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Kucharach – RENATA DRÓŻBA
 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Majkowicach – ZUZANNA WRÓBLEWSKA
 9. Obwodowa Komisja wyborcza Nr 9 w Mniszowie  – JOANNA DZIWISZEWSKA
 10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Pławowicach  – SYLWIA JEWUŁA
 11. Obwodowa Komisja wyborcza Nr 11 w Szpitarach – WOJCIECH MELCZEWSKI
 12. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Rudnie Dolnym  – SZCZEPAN SAMBOREK

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Na podstawie art. 178 § 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje: Zwołuję pierwsze posiedzenia: Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku, na dzień 27 lutego 2024 r. o godz. 17:00 w siedzibie Komisji


Dyżur Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku w dniu 28.02.2024 odbywa się w godzinach 12-14.


INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

 1. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku mieści się:

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO 
UL. KRAKOWSKA 44   pokój nr.4
32-120 NOWE BRZESKO, tel. 12/385-20-94

 • Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

28.02.2024 w godzinach 12-14
29.02.2024 w godzinach 8-10
01.03.2024 w godzinach 9-11
02.03.2024 w godzinach 8-12
04.03.2024 w godzinach 12-16
05.03.2024 w godzinach 8-10
06.03.2024 w godzinach 8-10
07.03.2024 w godzinach 8-10
08.03.2024 w godzinach 12-14
11.03.2024 w godzinach 8-10
12.03.2024 w godzinach 12-14
13.03.2024 w godzinach 12-14
14.03.2024 w godzinach 14-16


INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KRAKOWIE II
z dnia 1 marca 2024 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1Nowe BrzeskoMiejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2HebdówCentrum Społeczno-Kulturalne, Hebdów 147, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
3SierosławiceSzkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
4ŚmiłowiceCentrum Komunikacji Społecznej, Śmiłowice 16, 32-120 Nowe Brzesko  
5GruszówŚrodowiskowy Dom Samopomocy, Gruszów 28, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
6GrębocinDom Ludowy w Grębocinie, Grębocin 16, 32-120 Nowe Brzesko  
7KucharyRemiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach, Kuchary 89, 32-120 Nowe Brzesko  
8MajkowiceRemiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowicach, Majkowice 55, 32-120 Nowe Brzesko
9Mniszów, Mniszów KoloniaSzkoła Podstawowa w Mniszowie, Mniszów 4, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
10PławowiceDom Ludowy w Pławowicach, Pławowice 71, 32-120 Nowe Brzesko  
11Przybysławice, SzpitaryBudynek Wielofunkcyjny w Szpitarach, Szpitary 1, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
12Rudno DolneBudynek byłej szkoły w Rudnie Dolnym, Rudno Dolne 31, 32-120 Nowe Brzesko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024r. od godz. 700 do godz. 2100.

Komisarz Wyborczy

w Krakowie II

/-/ Rafał Marek Sobczuk

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku
z dnia 4 marca 2024 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Brzesku wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym okręgu wyborczym:

 • Okręg wyborczy nr 13, obejmujący: Majkowice

W okręgu wyborczym nr 13 w terminie do dnia 4 marca 2024 r. zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Brzesku przyjmuje w swojej siedzibie:

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO 
UL. KRAKOWSKA 44
32-120 NOWE BRZESKO

do dnia 8.03.2024


Losowanie numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Nowym Brzesku,

Losowanie numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Nowym Brzesku, zgłoszonych przez komitety wyborcze niespełniające żadnego z warunków określonych w art.409 Kodeksu wyborczego odbędzie się 15 marca 2024 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku przy ul. Krakowskiej 44, pokój  numer 4.


OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku
z dnia 19 marca 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Brzesku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 
1.CHOJKA Jan Stefan, lat 62, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Szpitary, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
 
 
2.KASICKI Artur Jan, lat 54, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Przybysławice, zgłoszony przez KWW ARTURA KASICKIEGO
 
 
3.MADEJSKI Krzysztof, lat 47, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości, zam. Nowe Brzesko, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 
 
4.SAMEK Anna Maria, lat 48, wykształcenie średnie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zam. Rudno Dolne, zgłoszona przez KWW GOTOWI NA NOWE
 
 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Brzesku

Magdalena Maria Doniec


Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów ul. Piłsudskiego 17a 32-120 Nowe Brzesko

Termin: 28 marca 2024 r. o godz. 10:00


https://www.facebook.com/photo/?fbid=810182384479304&set=a.617594750404736

Bezpłatny dowóz pasażerski

Wybory Sejm/ Senat 15.10.2023

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2319294,postanowienie-nr-372023-komisarza-wyborczego-w-krakowie-w-sprawie-dostosowania-opisu-granic-okregow-.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2319301,postanowienie-nr-862023-komisarza-wyborczego-w-krakowie-w-sprawie-podzialu-gminy-nowe-brzesko-na-sta.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2330144,postanowienie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-8-sierpnia-2023-r-w-sprawie-zarzadzenia-wy.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2330156,uchwala-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-17-sierpnia-2023r-o-zarzadzeniu-referendum-ogolnokraj.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2330220,obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-14-sierpnia-2023-r.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2330197,informacja-komisarza-wyborczego-w-krakowie-ii-z-dnia-4-wrzesnia-2023-r.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2331961,informacja-w-sprawie-wyznaczenia-na-terenie-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-miejsc-przeznaczonych-na-bez.html

INFORMACJA– Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych odbywa się w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7.30 do godziny 15.30 do dnia 15.09.2023.

https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2023/09/gm._Nowe_Brzesko_informacja_o_losowaniach.pdf https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2023/09/Koordynator-gminny.pdf

https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2023/09/Operatorzy-OKW.pdf

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2338223,postanowienie-komisarza-wyborczego-w-krakowie-ii-z-dnia-21-wrzesnia-2023-r-w-sprawie-powolania-obwod.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2338528,uchwala-nr-2112023-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-wrzesnia-2023-r-w-sprawie-wytycznych-dla-o.html

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów ul.Piłsudskiego 17a 32-120 Nowe Brzesko
Termin: 5 października 2023 r. o godz. 10:00

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2342746,obwieszczenie-okregowej-komisji-wyborczej-w-tarnowie-z-dnia-21-wrzesnia-2023-r-o-zarejestrowanych-li.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2342750,obwieszczenie-okregowej-komisji-wyborczej-w-tarnowie-z-dnia-21-wrzesnia-2023-r-o-zarejestrowanych-ka.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2342759,uchwala-nr-652023-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-17-sierpnia-2023-r-w-sprawie-wzoru-zaswiadczen.html

https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2342761,uchwala-nr-662023-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-17-sierpnia-2023-r-w-sprawie-wzoru-zaswiadczen.html

https://nowe-brzesko.pl/wp-content/uploads/2023/10/1696382957_wytyczne-okregowe.pdf https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko,a,2344131,zarzadzenie-nr-1542023-burmistrza-gminy-i-miasta-nowe-brzesko-z-dnia-06102023.html

 
Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Nowe Brzesko Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a, 32-120 Nowe Brzesko Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  
2 Hebdów Centrum Społeczno-Kulturalne, Hebdów 147, 32-120 Nowe Brzesko Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
3 Sierosławice Szkoła Podstawowa w Sierosławicach, Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
4 Śmiłowice Centrum Komunikacji Społecznej, Śmiłowice 16, 32-120 Nowe Brzesko 
5 Gruszów Środowiskowy Dom Samopomocy, Gruszów 28, 32-120 Nowe Brzesko Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
6 Grębocin Dom Ludowy w Grębocinie, Grębocin 16, 32-120 Nowe Brzesko 
7 Kuchary Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach, Kuchary 89, 32-120 Nowe Brzesko 
8 Majkowice Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowicach, Majkowice 55, 32-120 Nowe Brzesko 
9 Mniszów, Mniszów Kolonia Szkoła Podstawowa w Mniszowie, Mniszów 4, 32-120 Nowe Brzesko Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
10 Pławowice Dom Ludowy w Pławowicach, Pławowice 71, 32-120 Nowe Brzesko 
11 Przybysławice, Szpitary Budynek Wielofunkcyjny w Szpitarach, Szpitary 1, 32-120 Nowe Brzesko Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
12 Rudno Dolne Budynek byłej szkoły w Rudnie Dolnym, Rudno Dolne 31, 32-120 Nowe Brzesko

Skip to content