Gmina
Nowe Brzesko

OSP

Zarząd Oddziału M-G ZOSP RP Nowe Brzesko

w latach 2016 – 2019 r.

                            CZŁONKOWIE PREZYDIUM        

1.       Józef Krosta – Prezes                                 – tel. 533 479 912

2.       Jan Czechowicz – Wiceprezes                   – tel. 504 157 725

3.       Norbert Gąsiorek – Wiceprezes                  – tel. 504 275 464

4.       Augustyn Fularski – Komendant Gminny  – tel. 509 061 533

5.       Jacek Zawartka – Sekretarz                         – tel. 502-676-455

6.       Michał Breksa – Członek Prezydium          – tel. 539 242 502

7.       Karol Czechowicz – Skarbnik    – tel. 516 052 989


         CZŁONKOWIE ZARZĄDU

8.     Dariusz Mrozowski  

9.     Marek Rokita    

10.   Damian Jagła  

11.   Janusz Bieroński   

12.   Waldemar Wójtowicz    


Komisja rewizyjna OM-G ZOSP RP Nowe Brzesko

1.  Paweł Pachut– Przewodniczący     

2.  Damian Charzewski – Sekretarz

3. Kazimierz Szczepański – Członek Komisji


HONOROWI CZŁONKOWIE ZARZĄDU

1.       Jan Malczewski    

2.       Józef Ciepły  

3.       Jan Czekaj  

4.       Jan Chojka 

5.       Arkadiusz Fularski

6.       Marian Mackiewicz


Składy osobowe Zarządów i Komisji Rewizyjnych

 OSP w Gminie Nowe Brzesko

kadencja 2016-2021

OSP Nowe Brzesko

Zarząd

Prezes – Jan Czechowicz

Wiceprezes – Karol Czechowicz

Naczelnik – Adrian Miska

Zastępca Naczelnika – Przemysław Wielbłąd

Skarbnik – Piotr Charzewski

Sekretarz – Joanna Siudak

Gospodarz – Damian Charzewski

Członkowie: Witold Kozerski, Augustyn Fularski

Komisja rewizyjna:

1)    Marek Cichy – przewodniczący

2)    Tadeusz Fudalej

3)    Tadeusz Mroziński – sekretarz

OSP Hebdów

Zarząd

Prezes – Józef Krosta

Wiceprezes – Kazimierz Sędek

Naczelnik / Wiceprezes- Marek Rokita

Sekretarz – Katarzyna Rokita

Skarbnik – Paulina Raś

Gospodarz – Krystian Zawartka

Kronikarz – Natalia Zawartka

Członek Zarządu – Andrzej Raś

Komisja Rewizyjna:

1)    Paweł Jarosiński – przewodniczący

2)   Grzegorz Garbarz

3)    Adam Czekaj

OSP Kuchary

Zarząd

Prezes – Michał Breksa

Wiceprezes – Naczelnik – Damian Jagła

Sekretarz – Michał Pabisek

Skarbnik – Michał Przybycień

Gospodarz – Marcin Włodarski

Komisja Rewizyjna

Szymon Staniszewski – przewodniczący

Krystian Włodarski – członek komisji

Michał Duda – członek komisji

OSP Majkowice

Zarząd

Prezes – Dariusz Mozowski

Naczelnik – Rafał Raś

Sekretarz –  Stanisław Olszewski

Skarbnik – Marcin Grzesikowski

Gospodarz – Adam Wróblewski

Komisja rewizyjna:

Waldemar Makuch – przewodniczący

Dawid Stelmach – z-ca przewodniczącego

Władysław Zarzycki – sekretarz

OSP Szpitary

Zarząd

Prezes – Janusz Bieroński

Sekretarz – Jan Chojka

Naczelnik –  Paweł Dziwiszewski

Skarbnik – Tomasz Czajka

Gospodarz – Maciej Czajka

Komisja Rewizyjna

Rafał Czajka – przewodniczący

Jerzy Baldowski

Włodzimierz Wołoch

OSP Śmiłowice

Zarząd

Prezes – Kazimierz Tomasiak

Naczelnik – Norbert Gąsiorek

Zastępca Naczelnika –  Jacek Tomasiak

Zastępca Prezesa – Dominik Górak

Sekretarz – Joanna Tabor

Skarbnik – Marcin Gąsiorek

Gospodarz – Paweł Pachut

Członek – Tadeusz Niedziela

Członek – Zbigniew Gajda

Komisja rewizyjna:

Leszek Głabek – przewodniczący

Tomasz Znaj – zca przewodniczącego

Izabela Pabiańczyk – sekretarz

OSP Rudno Dolne

Zarząd

Waldemar Wójtowicz – prezes

Wiceprezes – Jacek Fąfara

Naczelnik – Wiesław Migas

Sekretarz – Anna Samek

Skarbnik – Michał Białek

Gospodarz – Kamil Kłosowski

Komisja Rewizyjna

Artur Korepta – przewodniczący

Czesław Kijewski – z-ca

Sławomir Kłosowski – sekretarz

Skip to content