Gmina
Nowe Brzesko

Przyłączenie do sieci

Przyłączanie do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej następuje według ustalonych zasad określonych w trybie postępowania. W razie niejasności dotyczących procedury przyłączenia do sieci lub w sytuacjach skomplikowanych należy się kontaktować z Referatem Wodociągów i Kanalizacji, telefonicznie pod nr 12 385 20 06 lub pisemnie na adres: ul. Wesoła 40, 32-120 Nowe Brzesko, poczta elektroniczna: wodociag@nowe-brzesko.pl.

Podpisane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w oryginale. Kopie dokumentów przesyłane w wersji elektronicznej mogą być wykorzystywane tymczasowo w celu przyspieszenia rozpatrzenia spraw związanych z przyłączeniem do sieci.

Załączniki

Skip to content