Gmina
Nowe Brzesko

Klubu Senior +

Gmina Nowe Brzesko pozyskała dofinansowanie w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2023 w wysokości 32 400,00 zł na realizację wydatków bieżących w ramach modułu II tj. na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Rudnie Dolnym. Całkowita wartość projektu szacuje się na kwotę 90 000,00 zł.

Celem programu w ramach modułu II jest zapewnienie wsparcia Seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych przez Seniorów.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Skip to content