Gmina
Nowe Brzesko

WKŁ Batalion

Koło Łowieckie BATALION

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 171 „Batalion” powstało w 1948 roku przy sztabie 5-go Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Do pażdziernika 1953 roku w kole polowali oficerowie i podoficerowie pełniący służbę na terenie garnizonu Kraków.

W 1953 roku po rozwiązaniu 5 krakowskiego okręgu wojskowego oraz sztabu okręgu i przeniesieniu znacznej części kadry w tym członków koła poza garnizon Kraków, pozostali żołnierze członkowie koła reaktywowali jego działalność przyjmując nazwę „Wojskowe Koło Łowieckie Nr 171 „Batalion”. Siedzibą Koła został szpital wojskowy przy ulicy Wrocławskiej, a z jego kadry wywodziła się znaczna ilość myśliwych. Do Koła zaczęto przyjmować cywili zamieszkałych w obwodach łowieckich – pisze w swoim opracowaniu o historii WKŁ „Batalion” jego prezes Jan Gorczyca z Proszowic. 
Początkowo koło dysponowało 3-ma obwodami położonymi w powiatach: miechowskim (dzisiaj proszowicki), bocheńskim i tarnowskim. W 1964 roku część obwodu w powiecie proszowickim przekazane zostało nowo powstałemu Kołu ”Cyranka” Nowe Brzesko. Obecne WKŁ „Batalion” posiada dwa obwody łowieckie: jeden w powiecie proszowickim a drugie w powiecie bocheńskim.
Obwód w powiecie proszowickim położony jest we wschodniej części Gminy Nowe Brzesko i obejmuje wsie: Hebdów, Mniszów, Pławowice, Gruszów, Śmiłowice, Kuchary, Sierosławice i Majkowice położone w Gminie Proszowice. Łącznie powierzchnia obwodu wynosi 3933 ha. Średnio na 1 wieś przypada około 290 ha powierzchni użytkowej łowiecko. Wszystkie grunty w granicach obwodu są własnością prywatną, tylko 150 ha lasów należy do Skarbu Państwa.
Dzisiaj w „Batalionie” polują myśliwi mieszkający w obwodach łowieckich tzw. myśliwi terenowi, oraz myśliwi głównie cywile mieszkający w Krakowie i okolicy .

Skip to content