Gmina
Nowe Brzesko

PROJEKT MON pt: „STRZELNICA W POWIECIE 2023”

W ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pt. „Strzelnica w powiecie 2023” w budynku Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku powstała wirtualna strzelnica laserowa.

Program „Strzelnica w powiecie 2023” ma na celu dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.

Program ma na celu:

  1. Rozwój sportu strzeleckiego w Polsce;
  2. Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych;
  3. Podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym;
  4. Aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny, laserowy system szkolno – treningowy „POJEDYNEK” w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach, przy zmiennych warunkach oświetlenia, z podstaw strzeleckich: leżąc, klęcząc, stojąc. Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 strzelających z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

Całkowity koszt realizacji zadania zgodnie z podpisana umową to 200 000,00 zł z czego dofinansowanie stanowi kwota 160 000,00 zł.

Ostatecznie po wyłonieniu Wykonawcy koszt zakupu wirtualnej strzelnicy wyniósł 159 000,00 zł; w tym dotacja z MON 127 200,00 zł.

Skip to content