Gmina
Nowe Brzesko

Ośrodek pomocy społecznej

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM BRZESKU

32-120 Nowe Brzesko

ul. Krakowska 44

Tel.: (0-12) 385 26 55


p.o. Kierownik – Iwona Czekaj

e-mail: kierownik.mgops@nowe-brzesko.pl

Główna Księgowa – Anna Gajda

e-mail: ksiegowosc.mgops@nowe-brzesko.pl


Pracownicy socjalni

Katarzyna Sikora, Anna Lipowiecka

tel. 12 385 26 55


Pracownik ds. świadczeń rodzinnych

Jadwiga Stachowicz

e-mail: plus500@nowe-brzesko.pl

tel. 12 385 20 30 


Asystent rodziny 

Anita Pytel 

tel. 12 385 26 55

Skip to content