Gmina
Nowe Brzesko

Konsultacje społeczne

Nowe Brzesko dnia 02.11.2023 r.

INFORMACJA

Dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

  1. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 17.10.2023 roku do dnia 31.10.2023 roku.
  1. W okresie konsultacji nie zostały zgłoszone uwagi do projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
  1. Informacje sporządził – Wojciech Adamczyk, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Konsultacje społeczne

Uprzejmie informujemy, iż Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zarządził konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu gminy do zapoznania się z treścią projektu programu oraz wypełnienia formularza konsultacji projektu (dokumenty udostępnione poniżej) i w ten sposób do włączenia się w prace nad ustaleniem ostatecznego brzmienia dokumentu. Wypełnione formularze należy składać w Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku osobiście w sekretariacie, przesyłać drogą listowną na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko z dopiskiem konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Nowe Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@nowe-brzesko.pl lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski od dnia 17 października do 31 października 2023 r do godz. 15.30.

Po szczegóły kliknij TUTAJ

Skip to content