Gmina
Nowe Brzesko

Ewidencje zbiorników

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY NOWE BRZESKO

Lp.  Nazwa przedsiębiorcyAdresTelefon
1.Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Łukasz KucharskiZofipole 141, 32-126 Igołomia(12) 287 36 81, 512 484 987
2.„STAŚ-TRANS” Usługi Transportowe, Rafał PieniążekWawrzeńczyce 445, 32-125 Wawrzeńczyce608 840 130
3.Alekspol Aleksander LutyZofipole 53, 32-125 Wawrzeńczyce512 118 172
4.USŁUGI ASENIZACYJNE KOP-SPYCH Józef HepkoUl. Podgórska 3, 32-010 Baranówka663 600 134
martin2003@vp.pl
5.Firma Usługowa “ASENIZACJA”
 Leszek Szafrański
Czuszów 64A, 32-112 Klimontów(12) 386 60 39
6.Firma Handlowo- Usługowa ADMETMniszów 6, 32-120 Nowe Brzesko(12) 385 20 42
7.KOMBUD L.Nowak, J. Ząbek, H.Nowak s.j.ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice(12) 386 23 89
8.NET COMPLEXWawrzeńczyce 515
 32-125 Wawrzeńczyce
606-882-397
9.PT-TRANS Oliwia NogiećBiórków Mały 43, 32-104 Koniusza787-246-287,                889-117-254
10.Gminne Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej w KoszycachWłostowice 7a,32-130 Koszyce(41) 351-50-95

 

 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

ORAZ EWIDENCJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez Gminę.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko po raz kolejny zwraca się do wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Brzesko, których nieruchomości są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia o wypełnienie tego obowiązku tj. dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Równocześnie właściciele nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych mają obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania takich zbiorników oraz osadników z przydomowych oczyszczalni. Właściciele nieruchomości powinni także posiadać dokumenty potwierdzające częstotliwość opróżniania szamb i osadników (rachunek, faktura).

W związku z powyższym, na terenie Gminy Nowe Brzesko przeprowadzane są kontrole w tym przedmiocie. W toku przeprowadzanych kontroli sprawdzone zostanie przede wszystkim czy właściciel nieruchomości zawarł stosowną umowę z firmą oraz sprawdzone zostaną rachunki wywozu nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów powinny to zrobić niezwłocznie.

Jednocześnie informujemy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków może samodzielnie zgłosić się do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, pokój nr 14, w godz. 7:30-15:30, w celu przeprowadzenia kontroli. Wówczas właściciel nieruchomości przedstawia pracownikowi tut. Urzędu umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz potwierdza częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków – dowodami uiszczenia opłat za usługi.

Apelujemy do mieszkańców o zawarcie umów i przechowywanie rachunków potwierdzających korzystanie z usług wywozu nieczystości ciekłych.

ZAŁĄCZNIKI:

Skip to content