Gmina
Nowe Brzesko

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Brzesko

znaki_strona_www-1-

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Brzesko

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Brzesko”.

Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Nowe Brzesko ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania wynosi: 400 000,00 zł

W ramach zadania planowana jest budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowości Grębocin, Gruszów, Hebdów, Majkowice, Rudno Dolne, Sierosławice i Śmiłowice. Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Jak również rozwój infrastruktury publicznej jaką jest oświetlenie uliczne.


W dniu 29 listopada 2021r. została zawarta umowa nr RIiR-III.272.10.2021 po między Gminą Nowe Brzesko a Firmą FHU ’’MAXI’’ Bogdan Jędrzejek, z siedzibą w Koszary 167, 34 – 600 Limanowa na realizację zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap. Z podziałem na części: Część 1. budowa nowego odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Hebdów.” Zadanie, którego wartość wynosi 66 712,79 zł brutto realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


W dniu 29 listopada 2021r. została zawarta umowa nr RIiR-III.272.11.2021 po między Gminą Nowe Brzesko a Firmą FHU ’’MAXI’’ Bogdan Jędrzejek, z siedzibą w Koszary 167, 34 – 600 Limanowa na realizację zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Brzesko – I etap. Z podziałem na części: Część 2. budowa nowego odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudno Dolne.” Zadanie, którego wartość wynosi 25 466,84 zł brutto realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


W dniu 28 stycznia 2022r. została zawarta umowa nr RIiR-III.272.1.2022 po między Gminą Nowe Brzesko, a Firmą FHU ’’MAXI’’ Bogdan Jędrzejek, z siedzibą w Koszary 167, 34 – 600 Limanowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Brzesko – II etap w systemie zaprojektuj i wybuduj. Z podziałem na części: Część 1. Grębocin, Część 2. Gruszów, Część 3. Śmiłowice. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

Wartość zadania wynosi: 70 027,63 zł brutto.

W dniu 28 stycznia 2022r. została zawarta umowa nr RIiR-III.272.2.2022 po między Gminą Nowe Brzesko, a Firmą FHU ’’MAXI’’ Bogdan Jędrzejek, z siedzibą w Koszary 167, 34 – 600 Limanowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Brzesko – II etap w systemie zaprojektuj i wybuduj. Z podziałem na części: Część 1. Grębocin, Część 2. Gruszów, Część 3. Śmiłowice. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

Wartość zadania wynosi: 55 076,95 zł brutto.

W dniu 28 stycznia 2022r. została zawarta umowa nr RIiR-III.272.3.2022 po między Gminą Nowe Brzesko, a Firmą FHU ’’MAXI’’ Bogdan Jędrzejek, z siedzibą w Koszary 167, 34 – 600 Limanowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Brzesko – II etap w systemie zaprojektuj i wybuduj. Z podziałem na części: Część 1. Grębocin, Część 2. Gruszów, Część 3. Śmiłowice. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

Wartość zadania wynosi: 13 040,08 zł brutto.


W dniu 12.07.2022r. została zawarta umowa nr RIiR-III.272.18.2022 po między Gminą Nowe Brzesko, a FHU ’’MAXI’’ Bogdan Jędrzejek, z siedzibą w Koszary 167, 34 – 600 Limanowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Brzesko – III etap. Z podziałem na części: Część 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sierosławice – wybuduj.” Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania wynosi: 46 700,55 zł brutto.


W dniu 14.07.2022r. została zawarta umowa nr RIiR-III.272.17.2022 po między Gminą Nowe Brzesko, a SAHARAM Group, pl. Jana Kilińskiego 2, 35 – 005 Rzeszów na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Brzesko – III etap. Z podziałem na części: Część 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majkowice i Sierosławice – zaprojektuj. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

Wartość zadania wynosi: 51 660,00 zł brutto.

Skip to content