Gmina
Nowe Brzesko

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

REFERAT KOMUNALNY INFORMUJE, IŻ W DNIU WCZORAJSZYM, TJ.: 23.05.2024 R. ODBYWAŁ SIĘ ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (SEGREGOWANE, ZMIESZANE I BIODEGRADOWALNE) OD WŁAŚCICIELI POSESJI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W MIEJSCOWOŚCI NOWE BRZESKO.

JEDNAK Z UWAGI NA BARDZO DUŻĄ ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODBIÓR BĘDZIE KONTYNUOWANY W DNIU DZISIEJSZYM, TJ.: 24.05.2024 R.

Skip to content