Gmina
Nowe Brzesko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko

  1. Oznaczenie nieruchomości:  nieruchomość gruntowa  stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 229/3 o pow. 0,1960 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze porządkowym 113 i budynkiem gospodarczym, położonej  w miejscowości Hebdów, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW Nr KR1H/00012482/6.

2.      Nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

3.      Cena wywoławcza: 175 000,00zł. Sprzedaż zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ustawy VAT

4.      Termin i miejsce przetargu: 22.08.2023r. godz. 9:00 w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.

5.      Wysokość wadium: 17 500,00 zł. termin wpłaty wadium do 17.08.2022r.

6.      Miejsce wywieszenia i publikacja ogłoszenia o przetargu:

            tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44.

           https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko, www.nowe-brzesko.pl

7.      Szczegółowe informacje o przetargu: Urząd Gminy i Miasta w Nowym Brzesku  ul. Krakowska 44,  32-120 Nowe Brzesko, Referat Komunalny- pokój nr 14,  tel (12) 385 01 08.

zarządzenie na stronie BIP

Skip to content