Gmina
Nowe Brzesko

Ostrzeżenia hydrologiczne Nr: 214

WCZK.pngWYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WB-I.6331.3.187.2024Kraków, dnia 5 czerwca  2024 r.

                    wg rozdzielnika

ostrzeżenia hydrologiczne Nr: 214

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 03:08 dnia 05.06.2024 do godz. 09:00 dnia 05.06.2024

Obszar: zlewnia Uszwicy i Szreniawy (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych na Uszwicy w Borzęcinie oraz na Szreniawie w Biskupicach.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

Skip to content