Gmina
Nowe Brzesko

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 88

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:57 dnia 09.02.2024 do godz. 09:00 dnia 10.02.2024

Obszar: Szreniawa (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Biskupicach.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie

Data i godzina wydania: 09.02.2024 – godz. 11:56

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

Skip to content