Gmina
Nowe Brzesko

REMONT DROGI GMINNEJ „MNISZÓW – PŁAWOWICE” NR 160620K W MIEJSCOWOŚCI MNISZÓW W KM

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2021 roku na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej „Mniszów – Pławowice” nr 160620K w miejscowości Mniszów w km 0+800 – 1+353.

znaki_godło_flaga_polska_strona_www

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych

DOFINANSOWANIE  140 712,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 175 890,00 zł 

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez utwardzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni.

W ramach projektu zostały wykonane następujące rodzaje robót:

  • roboty przygotowawcze / ziemne / rozbiórkowe
  • remont podbudowy
  • remont nawierzchni
  • remont poboczy

Grupą docelową projektu są zarówno osoby zamieszkujące wzdłuż drogi gminnej nr 160620K w miejscowości Mniszów, jak również pozostali mieszkańcy gminy.

Skip to content