Gmina
Nowe Brzesko

Remont drogi gminnej 160671K w km od 0+228 do 0+378 w miejscowości Nowe Brzesko, Gmina Nowe Brzesko.

aktywnatablica

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:                  168 000,00 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:    264 825,15  zł 

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej 160671K w km od 0+228 do 0+378 w miejscowości Nowe Brzesko, Gmina Nowe Brzesko. Wartość dofinansowania to kwota w wysokości 168 000,00 , przy czym całkowity koszt inwestycji wynosi 264 825,15  zł.

Celem realizacji niniejszego zadania jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez remont pasa drogowego drogi gminnej nr 160671K.

W ramach realizowanego zadania polegającego na remoncie drogi gminnej nr 160671K (ulica Henryka Sienkiewicza) zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi wraz z chodnikiem po jednej stronie i poboczem po drugiej stronie drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Stary Rynek w miejscowości Nowe Brzesko, a w szczególności:

  • roboty ziemne,
  • podbudowa,
  • nawierzchnia z mieszkanki mineralno-asfaltowej,
  • chodnik z betonowej kostki brukowej,
  • pobocza.

Grupą docelową projektu są zarówno osoby zamieszkujące wzdłuż ulicy Henryka Sienkiewicza (droga gminna nr 160671K), pozostali mieszkańcy gminy i lokali przedsiębiorcy, jak również osoby z poza terenu nasze Gminy kierujące się na istniejący most na rzece Wiśle .

Skip to content