Gmina
Nowe Brzesko

WCZK.pngWYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WB-I.6331.3.237.2024Kraków, dnia 30 czerwca 2024 r.

wg rozdzielnika

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

  Dyżurny OperacyjnyWojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Paweł Jamka  

czk@malopolska.uw.gov.pl

Otrzymują:

  1. M/PCZK:
  2. Służby, Inspekcje, Straże
Skip to content