Gmina
Nowe Brzesko

A N K I E T A – Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju GMINY Nowe Brzesko do roku 2030

Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Brzesko na lata 2024-2030. Zebrane informacje będą wykorzystane

 w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych, pozwolą na zaplanowanie strategicznych inwestycji wpływających na poprawę jakości życia w Naszej Gminie.

            Zależy nam, aby Mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokumenty planistyczne, tj.: Strategia Rozwoju Gminy były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy Mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele są systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ankietę można pobrać w następujący sposób:

– forma papierowa – wyłożona w budynku Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44 – na parterze budynku, wyłożona w szkołach, w Centrum Kultury i Promocji  i w Bibliotece Nowym Brzesku,

– link do wydruku, kliknij tutaj aby pobrać

            Wypełnioną ankietę prosimy przekazać do dnia 27.06.2024 r. w następujący sposób:

  • wrzucenie ankiety do urny, znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul, Krakowska 44,
  •  lub
  • przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, 
  • lub
  • zatwierdzenie ankiety wypełnionej na stronie internetowej Urzędu Gminy
    kliknij tutaj aby wypełnić online

            Do wypełnienia ankiety zapraszamy Mieszkańców, Przedsiębiorców, Organizacje pozarządowe oraz wszystkie inne grupy zainteresowane rozwojem Gminy.

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Krzysztof Mad

Skip to content