Gmina
Nowe Brzesko

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko

W dniu 27 czerwca 2023 roku odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miejskiej Nowe Brzesko,  w czasie której Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Krzysztof Madejski przedstawił „Raport o stanie Gminy za rok 2022”. Następnie nad Raportem przeprowadzona została debata, w której oprócz Radnych udział wzięło trzech Mieszkańców naszej Gminy. Po zakończeniu debaty zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym przystąpiono do głosowania nad wotum zaufania dla Burmistrza  w związku z realizacją zadań gminy za rok 2022. W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych, za udzieleniem wotum zaufania głosowało 13 Radnych. Kolejnym ważnym punktem sesji było przedłożenie przez Skarbnika Gminy – Agnieszkę Ochojską „Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za rok 2022”. Po wysłuchaniu Sprawozdania oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i wysłuchaniu  stanowiska Komisji Rady nastąpiło głosowanie  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko absolutorium za rok 2022. W głosowaniu udział wzięło 12 Radnych,  którzy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium

Relacja z Sesji Rady Miejskiej

Raport o stanie Gminy za rok 2023

Skip to content