Gmina
Nowe Brzesko

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Nowe Brzesko

EFRR

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK W MIEJSCOWOŚCI NOWE BRZESKO

GMINA NOWE BRZESKO JEST BENEFICJENTEM PROJEKTU PN. „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK W MIEJSCOWOŚCI NOWE BRZESKO” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST UZUPEŁNIENIE I WZMOCNIENIE FUNKCJONUJĄCEGO W GMINIE NOWE BRZESKO SYSTEMU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW POPRZEZ STWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW, CO WPŁYWAĆ BĘDZIE NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA POPRZEZ ZMNIEJSZENIE PROBLEMU DZIKICH WYSYPISK. W RAMACH PROJEKTU PLANUJE SIĘ BUDOWĘ PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NOWOBRZESKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO W MIEŚCIE NOWE BRZESKO.

1. PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI POLEGAJĄCE NA ZAGOSPODAROWANIU DZIAŁKI 1393/36 W NOWYM BRZESKU ORAZ W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – CZĘŚCI DZIAŁEK SĄSIEDNICH.

W RAMACH TEGO ETAPU POWSTANĄ 2 GŁÓWNE OBIEKTY, TJ. BUDYNEK SŁUŻĄCY OSOBOM OBSŁUGUJĄCYM PSZOK JAKO BIURO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM. W BUDYNKU ZNAJDZIE SIĘ TEŻ WARSZTAT Z LAMUSOWNIĄ. BĘDĄ TU RÓWNIEŻ SKŁADOWANE ODPADY NIEBEZPIECZNE. 

DRUGIM OBIEKTEM BĘDZIE ZADASZENIE NAD KONTENERAMI W POSTACI WIATY NA BETONOWEJ WYLEWCE. W SKŁAD GŁÓWNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WEJDĄ RÓWNIEŻ ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

  • UTWARDZENIE TERENU, PRZYŁĄCZA DO INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ, BUDOWA OŚWIETLENIA SOLARNEGO, OGRODZENIA. CZĘŚĆ INWESTYCYJNĄ ZAKOŃCZY ZAKUP WYPOSAŻENIA, TJ.
  • WYPOSAŻENIA PSZOK – WAGA KONTENER, A TAKŻE WYPOSAŻENIA OBIEKTU MAGAZYNOWO-BIUROWEGO Z LAMUSOWNIĄ.

2. KOLEJNYM ETAPEM BĘDĄ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROMOCYJNYM I EDUKACYJNYM.

W RAMACH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ZAANGAŻOWANE ZOSTANĄ M.IN. PLACÓWKI SZKOLNE, PRZEDSZKOLNE I NOWOBRZESKIE CENTRUM KULTURY. ODRĘBNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE PROWADZONE BĘDĄ RÓWNIEŻ Z MYŚLĄ O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH. 

POZIOM DOFINANSOWANIA KSZTAŁTUJE SIĘ NA POZIOMIE 692 224,00 ZŁ TJ. 85% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU.

Skip to content