Gmina
Nowe Brzesko

Dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego

Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego na wykonanie zdania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga „Gruszów Lasowisko” nr 160147K w km 0+000 – 0+420 w miejscowości Gruszów”. Wartość dofinansowania to kwota w wysokości 70 615,00 zł, przy czym całkowity koszt zadania wynosi 141 230,69  zł. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana dnia 23 czerwca 2023r.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego Gmina Nowe Brzesko w dniu 22 sierpnia 2023r. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w miejscowości Gruszów o długości 0,420 km („Gruszów Lasowisko” droga gminna nr 160147K działka nr 260).” z Firmą: PRIMA-KOP Grzegorz Wawrzeń, z siedzibą w Niegardów 60, 32 – 104 Koniusza.

Skip to content