Gmina
Nowe Brzesko

Dofinansowanie do funkcjonowania Klubu Senior+ – edycja 2024

Gmina Nowe Brzesko pozyskała dofinansowanie w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2024 w wysokości 32 760,00 zł na realizację wydatków bieżących w ramach modułu II tj. na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Rudnie Dolnym. Całkowita wartość projektu szacuje się na kwotę 90 000,00 zł.

Celem przyznania środków jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, poprzez umożliwienie im korzystania z ofert ośrodków wsparcia, dziennych domów i klubów ‘Senior+”.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Skip to content