Gmina
Nowe Brzesko

Dofinansowanie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy w Proszowicach informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby mają prawo ubiegać się o dofinasowanie do zaopatrzenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier technicznych, architektonicznych oraz w komunikowaniu się. Adresatami programu są osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Czytaj więcej…

Skip to content