Gmina
Nowe Brzesko

Dowody osobiste

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem
29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług
związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, Departament Spraw
Obywatelskich MSWiA działając wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (resort
cyfryzacji), przekazał do wojewódzkich organów nadzoru informację o planowanym na
dzień 28 grudnia br.:
1. na godz. 12.00 zablokowaniu możliwości przyjmowania wniosków o dowód
w Rejestrze Dowodów Osobistych dla urzędników;
2. na godz. 9.00 wyłączeniu usługi składania wniosku o dowód dla dziecka
lub podopiecznego

Nadal będzie dostępna możliwość m.in. wydania wnioskodawcy dowodu osobistego.

Skip to content