Gmina
Nowe Brzesko

Drodzy Mieszkańcy! Szukamy chętnych do udziału w badaniu.

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów. Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Minister właściwy ds. Klimatu i Środowiska powierzył Instytutowi Ochrony Środowiska-Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB) realizację przedsięwzięcia „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce”. Badanie polega na wyznaczeniu wskaźników kompostowania przydomowego umożliwiających oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Co to są bioodpady? Są to odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji roślin domowych ,pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów (za wyjątkiem roślin porażonych przez choroby i szkodniki), a także organiczne odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Na czym polega badanie? Na mierzeniu objętości bioodpadów zagospodarowywanych w przydomowym kompostowniku. Każdy kto przystąpi do badania otrzyma  instrukcje i formularz do zbierania danych. Badanie pozwoli oszacować ile bioodpadów z gospodarstw domowych zostaje zagospodarowanych u źródła czyli w przydomowym kompostownikach. Wypracowane na skalę całego kraju dane mają pomoc gminom w osiąganiu poziomów recyklingu, które z roku na rok są coraz wyższe.

Ilości i rodzaje bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi „u źródła” (przekazywane do przydomowego kompostownika) byłyby określane objętościowo (np. ilość worków, pojemników, czy naczyń o znanej pojemności). IOS-PIB przeprowadzi samodzielnie badania określające gęstość wytwarzanych bioodpadów przekazywanych do recyklingu „u źródła”.

Badanie będzie prowadzone od stycznia 2024 r. do końca grudnia 2024 r.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić do udziału w ww. badaniu 3-4 gospodarstwa domowe, które pomogłyby określić ilość wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi „u źródła”.

Chętnych prosimy o zgłoszenie na adres  odpady.komunalne@nowe-brzesko.pl do 30.11.2023 r. bądź telefonicznie pod numerem 12 385-01-08.

Skip to content