Gmina
Nowe Brzesko

INFORMACJA DLA MIESZAŃCÓW BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROGRAMU PN.: „PARTNERSKI

EFRR

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA DLA MIESZAŃCÓW BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROGRAMU PN.: „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko w związku z ze zmianami harmonogramu prac związanych z montażem instalacji w ramach projektu informuje, że montaże poszczególnych instalacji planowane są:

Firma:  SANITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

  • piece na biomasę-pellet  – planowane zakończenie i odbiór prac : 30.09.2020 r.
  • fotowoltaika moc od 7 kW i więcej – planowane zakończenie i odbiór prac : 31.08.2020 r.
  • fotowoltaika moc do 7 kW r. – planowane zakończenie i odbiór prac : 30.10.2020 r.
  • pompy ciepła– realizacja i odbiór prac od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

Firma: FLEXIPOWER GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kudrowicach

  • kolektory słoneczne-solary – realizacja prac od 15.07.2020 r. do 31.10.2020 r.
Skip to content