Gmina
Nowe Brzesko

Informacja o przetargu

Sporządzona w dniu 25.04.2024 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, z przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowane składające się z części działki: nr. ew. 1352 o powierzchni 1,1346 ha, położonej w miejscowości Nowe Brzesko, gmina Nowe Brzesko, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR1H/00012486/4

Cena wywoławcza przedmiotu dzierżawy za jeden rok  wynosiła 283,65 zł (stawka czynszu ustalona w oparciu o zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Brzesko z dnia 14.01.2022r)

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu w wyznaczonym terminie tj do dnia 22 kwietnia 2024 roku winny dokonać wpłaty wadium.

W podanym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęło żadne wadium przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Sporządziła

Joanna Dziwiszewska

Skip to content